dr Katarzyna Marciniak

Wydział Nauk Geograficznych

Dziedzina nauk społecznych > geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Jej zainteresowania badawcze w toku studiów doktoranckich koncentrowały się na geografii ludności, w tym szczególne na problematyce dojazdów do pracy. Zaowocowało to powstaniem rozprawy doktorskiej dotyczącej uwarunkowań dojazdów do pracy na terenach wiejskich w nowych warunkach społeczno-gospodarczych. Skupiała również swoją uwagę na problemy gospodarki przestrzennej.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Dojazdy do pracy i ich uwarunkowania na terenach wiejskich powiatu kutnowskiego"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
Przez cały okres studiów i pracy naukowej na Uniwersytecie Łódzkim przyświecała jej dewiza Hellera: „Piękno naukowej przygody polega na tym, że nigdy nie zabraknie dalszych znaków zapytania”.

 

portret