dr Krzysztof Buciak

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Dziedzina nauk społecznych > nauki o polityce i administracji

Prowadzi badania dotyczące polityki energetycznej oraz jej wpływu na wiele aspektów zaangażowania państw w relacjewielostronne. W kręgu badań znajdują się szczególnie Białoruś, Federacja Rosyjska, Ukraina oraz Polska. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec Białorusi i Ukrainy w latach 2000-2012"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

 

portret