dr Krzysztof Nawrocki

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne > prawo karne

Do jego zainteresowań badawczych należy sprawiedliwość naprawcza, która według niego może stanowić skuteczną alternatywę dla mających na celu ukaranie postaw społecznych jak i stosowania prawa.  Według niego sprawiedliwość naprawcza przy uwzględnieniu właściwej polityki karania, która odrzuci zjawisko kształtowania przepisów karnych pod wpływem emocji oraz kary wydawanej według sprawiedliwej odpłaty za wyrządzone zło proporcjonalnej do czynu i winy sprawcy, może wpłynąć na liczbę populacji więziennej, a tym samym wykluczyć proces przyswojenia wartości, norm i wzorów zachowania, które występują w społeczności więziennej u osób, które pojednały się z ofiarą przestępstwa. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"
Podkultura więzienna na tle przemian społecznych we współczesnej Polsce"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
"Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, bo choć wiedza wskazuje na to, co jest, wyobraźnia wskazuje na to, co będzie" Albert Einstein

 

portret