dr Marcin Frenkel

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Dziedzina nauk społecznych > nauki o polityce i administracji

Zajmuje się polityką zagraniczną - głównie polską, europejską i amerykańską, głównie wpływem idei (czy też popularyzujących te idee intelektualistów) na działania decydentów politycznych oraz zmianami w gospodarce polskiej w kontekście rewolucji cyfrowej.
Aktualnie krąg jego zainteresowań naukowych ulega poszerzeniu o relacje międzynarodowe aktorów niepaństwowych na przykładzie dyplomacji samorządowej, a konkretnie polsko-amerykańskiej współpracy miast.

Tytuł pracy doktorskiej:
Koncepcja paryskiej "Kultury" a polska polityka wschodnia w latach 1989-2014

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
Z uwagi na swoją długą drogę do zdobycia tytułu doktora, jego szczególną uwagę przykuła wypowiedź prof. Tadeusza Gadacza - porównanie uniwersytetu do winnicy, w której nieraz trzeba czekać wiele lat, aż włożony wysiłek właściwie zaowocuje.

 

portret