dr Marzena Fornal

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Dziedzina nauk humanistycznych > filozofia > filozofia umysłu

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z filozogią nauki oraz filozofią umysłu. Są to w szczególności treści związane ze współczesnymi koncepcjami wyrastającymi na gruncie filozofii analitycznej i kognitywistyki. W toku studiów magisterskich poświęciła uwagę problemowi świadomości, jej statusowi ontycznemu, ontogenezie i możliwościom naukowego poznania. Na studiach doktoranckich skupiła się na poszukiwaniu i analizie nieredukcjonistycznych prób rozwiązania problemu psychofizycznego. 
W przyszłości chce kontynuować analizę stanowisk nieredukcjonistycznych w filozofii umysłu oraz podjąć próbę zbadania relacji, jaka zachodzi między ontologią a kognitywistyką.

Tytuł pracy doktorskiej:
Teoria emergencji a problemy relacji umysł-ciało

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
"Fizyka nie wyklucza metafizyki. A jednak pewnych granic, które dane są naszemu myśleniu, przekroczyć się nie da i niewątpliwie może to rodzić jakieś poczucie smutku" Stanisław Lem

portret