dr Mateusz Osiecki

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne

Jego zainteresowania naukowe dotyczą prawa lotniczego, w szczególności jego regulacji międzynarodowych i europejskich  oraz terroryzmu lotniczego, który był głównym tematem jego pracy doktorskiej. Bada kwestie wykorzystywania w lotnictwie bezzałogowych statków powietrznych oraz zagadnienia cyberbezpieczeństwa. 
Aktualnie koordynuje projekt naukowy dotyczący badań nad szeroko rozumianymi regulacjami prawnymi w segmencie dronów. Planuje aplikować o staż zagraniczny typu post-doc, aby przeprowadzić studia w zakresie aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa w lotnictwie. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"International Legal Aspects of Aerial Terrorism"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
"Wiedza to bezcenny kapitał intelektualny, który przekuty w naukę pozwala poszerzać horyzonty myślowe, budować więzi społeczne i przeżywać to, co dla innych bywa niedostępne".

 

portret