dr Michał Gorzkiewicz

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki biologiczne

Zajmuje się biomedycznymi zastosowaniami nanocząstek jako immunomodulatorów i nośników leków. Jego praca opiera się na biofizycznej charakterystyce nanocząstek oraz kompleksów i koniugatów lek-nanocząstka. Dokonuje również oceny ich aktywności biologicznej w modelach in vitro komórek ludzkich. Szczególnie interesują go mechanizmy regulacyjne na poziomie komórkowym.
W 2019 r. został kierownikiem projektu badawczego PRELUDIUM pt. „Dendrymer PAMAM jako nośnik mesalazyny dla zwiększenia efektywności terapii nieswoistych zapaleń jelit – badania in vitro”. W najbliższym czasie chce  zdobyć doświadczenie w najnowszych technikach badawczych z zakresu immunologii i ubiegać się o kolejne projekty dotyczące analizy mechanizmów regulujących odpowiedź odpornościową w jelitach.

Tytuł pracy doktorskiej:
Dendrymery polipropylenoiminowe jako nośniki przeciwnowotworowych nukleotydów adenozynowych

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
„Nie chcę wierzyć. Chcę wiedzieć." Carl Sagan

portret