dr Michał Konrad Klepczarek

Wydział Matematyki i Informatyki

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > matematyka

Zajmuje się problem wykrywania  wartości bifurkacyjnych funkcji. W swojej rozprawie doktorskiej podaje charakterystykę zbioru zbioru wartości bifurkacyjnych (B(f)). Przedstawia warunki umożliwiające znajdowanie jego nadzbiorów. Wskazuje algorytmy, które pozwalają na efektywne wyznaczenie wspominanych nadzbiorów.
 W przyszłości chciałby uzyskać pełne rozwiązane problemu, to znaczy podać efektywny algorytm pozwalający na dokładne wyznaczenie B(f) w przypadku gdy f jest wielomianem rzeczywistym lub zespolonym.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Wartości bifurkacyjne funkcji klasy C∞"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
„Rzeczą ważniejszą od wiedzy jest wyobraźnia.” Albert Einstein