dr Michał Matuszak

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne > prawo pracy

Jest doktorem nauk prawnych i adwokatem specjalizującym się w problematyce prawa zatrudnienia oraz prawa sportowego. Autor licznych publikacji naukowych, z zakresu prawa pracy oraz prawa sportowego oraz mówca na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. 
Jego najbliższe plany badawcze koncentrują się na dalszej analizie problemów na styku prawa sportowego z innymi gałęziami prawa - w tym przede wszystkim prawa pracy, a w szczególności analizie przyczyn i sposobów przeciwdziałania dyskryminacji sportowców na tle doświadczeń zagranicznych. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"Umowa o pracę sportową"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

 

Motto:
Pragnie wyrazić swoją wdzięczność wobec wszystkich życzliwych mu osób, bez których jego praca doktorska zapewne nigdy by nie powstała. 

 

portret