dr Mikołaj Góralik

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > nauki o kulturze i religii

Jest filmoznawcą. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z historią czeskiej kinematografii. Łączy swoje zainteresowania badawcze z pracą zawodową, będąc kuratorem czeskiego portalu streamingowego DAFilms prezentującego autorskie kino dokumentalne. Planuje wydanie monografii naukowej poświęconej czeskiej komedii filmowej.  
Razem z dr Ewą Ciszewską zredagował monografię "Polsko-czeskie i polsko-słowackie kontakty filmowe" (2018). Mieszka w Pradze.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Humor pod państwowym nadzorem. Rozwój czeskiej komedii filmowej w latach 1945-1968"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
"W wolności najważniejsza jest jej świadomość" Tadeusz Kotarbiński