dr Nguyen Van Sang

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Dziedzina nauk humanistycznych > historia > historia nowożytna

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z historią Ameryki. Od ponad dziesięciu lat pracuje jako wykładowca historii najnowszej na Uniwersytecie Danang w Wietnamie. Jego rozprawa doktorska została opublikowana jako monografia. Dzięki sukcesom w swoich badaniach Vietnam Science and Technology (NAFOSTED) sfinansował jego projekt związany z historią Ameryki. 
W przyszłości planuje ukończyć swój projekt, kontynuować dogłębne badania historii Ameryki, a także publikować książki i inspirować młodych ludzi miłością do historii poprzez wyniki swoich badań. Dzięki studiom doktoranckim na Uniwersytecie Łódzkim zdobył doświadczenie. Na początku miał trudności związane z barierą językową, jednak dzięki radom i wsparciu od prof. dr hab. Jolanty Daszyńskiej je przezwyciężył.
Wierzy, że wytrwałość, pasja i umiejętności językowe otwierają drogę do naukowego sukcesu.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Relations between the United States of America and Great Britain from the Monroe doctrine to the Mexican – American War, 1823-1846"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.