dr Paulina Wigner

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki biologiczne

W ramach badań prowadzonych podczas pracy doktorskiej wykazała udział stresu oksydacyjnego i zaburzeń szlaku katabolitów tryptofanu w  mechanizmie rozwoju depresji. Dowiodła działania leków przeciwdepresyjnych z zastosowaniem zwierzęcego modelu chronicznego łagodnego stresu (model depresji). Wyniki przedstawiono w dziesięciu publikacjach doświadczalnych. Opublikowano je w  czasopismach naukowych z listy Journal Citation Reports. Planuje rozpocząć badania mające na celu określenie roli genów zaangażowanych w stres oksydacyjny, stan zapalny, metabolizm puryn oraz cykl mocznikowy w patogenezie chorób układu moczowo płciowego.

Tytuł pracy doktorskiej:
Rola stresu oksydacyjnego i nitracyjnego oraz szlaku katabolitów tryptofanu  w patogenezie depresji

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
„Nie mam żadnych szczególnych uzdolnień. Cechuje mnie tylko niepohamowana ciekawość.” Albert Einstein

portret