dr Piotr Sosnowski

Wydział Zarządzania

Dziedzina nauk społecznych > nauki o zarządzaniu i jakości

Naukowo zajmuje się zarządzaniem zakupami oraz zarządzaniem łańcuchem dostaw. Jego obecna praca badawcza koncentruje się wokół koncepcji Zielonych Zakupów oraz cyrkularnych łańcuchów dostaw. Jego praca doktorska została wyróżniona jako najlepsza praca doktorska z zakresu logistyki w I Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Prace Dyplomowe z Zakresu Logistyki, organizowanym przez Uniwersytet Szczeciński pod patronatem ENEA OPERATOR sp. z o.o. 
Jego dalsze plany rozwoju naukowego obejmują uwarunkowania wdrażania koncepcji prośrodowiskowych (m. in. sharing economy oraz circular economy) w łańcuchu dostaw.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Ewaluacja środowiskowa w relacjach z dostawcami na rynku B2B"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
"Mogę się mylić" Bertrand Russell 

 

portret