dr Sylwia Michlewska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki biologiczne

Zajmuje się porównaniem właściwości karbokrzemowychdendrymerów z dołączonymi atomami metali. Bada zastosowania dendrymerów w połączeniu z lekami, powszechnie stosowanymi w leczeniu nowotworów. Jako starszy specjalista biolog w Pracowni Obrazowania Mikroskopowego i Specjalistycznych Technik Biologicznych doradza w doborze metod badawczych z zakresu cytofizjologii, histologii i obrazowania mikroskopowego. Wykonuje analizy z wykorzystaniem mikroskopu i makroskopu konfokalnego, transmisyjnego mikroskopu elektronowego oraz mikroskopu świetlneg.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Przeciwnowotworowe właściwości dendrymerów zawierających ruten"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
"Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się." Goethe

portret