dr Tomasz Furmanek

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > dyscyplina nauki prawne > prawo i postępowanie administracyjne

Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest sądowa kontrola realizacji zasady prawdy materialnej przez organy administracji. Jego dotychczasowe badania dowiodły, że  postępowanie wyjaśniające w oparciu o postępowanie sądowoadministracyjne różni się od innych tym, iż jego celem nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, lecz ocena, czy organy ustaliły ten stan zgodnie z prawdą.

Tytuł pracy doktorskiej:
Dopuszczanie dowodu uzupełniającego z dokumentu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
"Poznanie prawdy jest podstawową przesłanką wydania prawidłowego rozstrzygnięcia."

 

portret