dr Tomasz Kopczewski

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki biologiczne

Zajmuje się badaniem molekularych mechanizmów powstawania chloroplastowych i mitochondrialnych sygnałów transmitowanych do jądra
komórkowego. Temat jego rozprawy doktorskiej związany był ze zjawiskiem stresu biotycznego wywoływanego u roślin przez mikroorganizmy
patogeniczne. Szczególnie interesuje się wdrożeniem technik analizy instrumentalnej do badania zmian w profilu metabolomu i proteomu u wybranych gatunków roślin użytkowych, po infekcji bakteriami chorobotwórczymi.

Tutuł pracy doktorskiej:
"Udział chloroplastów i mitochondriów w odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na infekcję Pseudomonas syringae pv lachrymans"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
"Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, że osiągnięcie go wymaga czasu.” H. Jackson Brown Jr.

portret