dr Wojciech Malesa

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniem funkcjonowania podmiotów wyznaniowych (kaplic, kościołów, klasztorów) w polskiej przestrzeni publicznej. Przez ostatnie lata analizował tematy związane z założeniem lub ufundowaniem tych jednostek i sprawowaniem kultu, a także z ich funkcjonowaniem w ramach trzeciego sektora. Aktualnie zgłębia tematykę ochrony dziedzictwa (głownie obiektów sakralnych) i procedur udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach oraz analizuje  kryteria  oceny wniosków o dofinansowanie tychże prac.
Pragnie, aby wyniki jego badań wywarły pozytywne zmiany w prawie i praktyce administracyjnej w zakresie ochrony zabytków.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Parafia katolicka jako jednostka Trzeciego Sektora"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
"Non scholae, sed vitae discimus"

 

portret