SEMINARIUM: EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I ARTYSTYCZNEJ – WYZWANIA I PERSPEKTYWY

Godło Polski
SEMINARIUM: EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I ARTYSTYCZNEJ – WYZWANIA I PERSPEKTYWY

EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I ARTYSTYCZNEJ – WYZWANIA I PERSPEKTYWY

22 – 23 marca 2023 r., Łódź / on-line

Kwestie związane z ewaluacją są kluczowe w całym systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Podczas spotkania podejmiemy dyskusję o tym, w jaki sposób nowe zasady ewaluacji znajdują odbicie w kulturze akademickiej. Zaproszeni prelegenci przedstawią problematykę ewaluacji z punktu widzenia instytucji, projektowania własnej ścieżki kariery akademickiej przez naukowców, a także tego, co nowe zasady ewaluacji oznaczają dla uczelni artystycznych.

Seminarium organizowane jest przez:

 • Komisję ds. Nauki KRASP
 • Komisję ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP
 • Komisję ds. Akredytacji i Rankingów KRASP

logo krasp

Wydarzenie realizowane jest w formie hybrydowej:

 • stacjonarnie, w auli Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Kopcińskiego 16/18, Łódź),
 • zdalnie, za pośrednictwem platformy MS Teams.

Liczba uczestników mogących wziąć udział w Seminarium jest ograniczona – 70 miejsc dla uczestników stacjonarnych, 200 miejsc on-line, decyduje kolejność zgłoszeń. Termin rejestracji uczestnictwa stacjonarnego w Seminarium upływa 17 marca; termin rejestracji uczestnictwa on-line w Seminarium upływa 20 marca. Link do spotkania dla osób biorących udział on-line w wydarzeniu zostanie przesłany na adresy e-mail podane w formularzu rejestracji w ciągu 72 godzin od rejestracji uczestnika. 

PROGRAM SEMINARIUM

22.03.2023 r., środa

16:30 - 18:00 Dyskusja panelowa: Wyzwania ewaluacyjne w uczelniach artystycznych

Moderowanie:

 • prof. dr hab. Jolanta Rudzka-Habisiak, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w latach 2012-2020, Przewodnicząca Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP 

Dyskutanci:

 • prof. dr hab. Antoni Cygan, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w latach 2012-2023 
 • dr hab. Anna Liszewska, prof AM,  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 
 • dr hab. Benedykt Odya, prof. uczelni, Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 • prof. dr hab. Krystian Kiełb, Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w latach 2008-2016 oraz od roku 2020 Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
 • dr Anna Maria Zarychta, prof. PWSFTviT, Prorektor ds. nauki i twórczości artystycznej, Szkoła Filmowa w Łodzi 
 • dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Architektury, Politechnika Poznańska 
 • prof. dr hab. Alicja Majewska, w latach 2012 – 2019 Prodziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK, w latach 2019 -2022  członkini Komitetu Ewaluacji Nauki (dyskusja on-line)
 • prof. dr hab. Mirosław Wachowiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyskusja on-line)
 •  prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyskusja on-line)

23.03.2023 r., czwartek

10:00 Przywitanie i rozpoczęcie obrad 

 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Komisji ds. Nauki KRASP 
 • prof. dr hab. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP 

10:15  Wystąpienia gości specjalnych: Podsumowanie procesu ewaluacji osiągnięć naukowych. Kierunki zmian na przyszłość.

 • z perspektywy Rady Doskonałości Naukowej – prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej 
 • z perspektywy Komisji Ewaluacji Nauki – prof. dr hab. Błażej Skoczeń, Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki
 • z perspektywy Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr hab. Marcin Pałys, prof. UW, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • z perspektywy Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab.inż. Andrzej Bartoszewicz, Prezes Łódzkiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk 

Prowadzenie: prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska – Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Komisji ds. Nauki KRASP 

11:30 przerwa kawowa

12:00 Dyskusja panelowa: Ewaluacja – perspektywa instytucjonalna

Panel z udziałem osób odpowiedzialnych w uczelniach za przeprowadzenie procesu ewaluacji, z uwzględnieniem typów uczelni: uniwersytety, politechniki, uczelnie medyczne, artystyczne, niepubliczne.

Podczas panelu „Ewaluacja – perspektywa instytucjonalna” podjęta zostanie dyskusja odnosząca się do oceny zasad ewaluacji, w kontekście zalet i niedoskonałości dotychczasowego systemu oceny jakości naukowej podmioto-dyscyplin, a także podjęte zostaną rozmowy na temat wyzwań stojących przed nowych okresem ewaluacji.

Moderowanie:

 • dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK – Rektor Politechniki Koszalińskiej, członek Komisji ds. Nauki KRASP oraz Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP

Dyskutanci:

 • dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. Uniwersytetu SWPS, Prorektor ds. nauki, Uniwersytet SWPS
 • prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, Prorektor ds. nauki, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Justyna Kucharczyk, Prorektor ds. badań i współpracy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • prof. dr hab. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. nauki i rozwoju, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

13:30 przerwa lunchowa

14:30 Dyskusja panelowa: Ewaluacja a ścieżki i etapy kariery akademickiej

Panel z udziałem osób na różnych etapach kariery akademickiej, reprezentujących zróżnicowanie ścieżek akademickich. 

Moderowanie:

 • prof. dr hab. Roman Cieślak, Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP

Dyskutanci:

 • Wojciech Kiełbasiński, Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • dr Jacek Kolanowski, Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • dr hab. n. med. Magdalena Chechlińska, prof. NIO, sekretarz Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • dr hab. inż. Barbara Rymsza, prof. IBDIM, Przewodnicząca Komisji Nauki, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego

16:00/16:30 Oficjalne zakończenie Seminarium

 

PRELEGENCI

DR HAB. N. MED. MAGDALENA CHECHLIŃSKA, PROF. NIO

Dr hab. Magdalena Chechlińska, prof. instytutu kieruje Zakładem Biologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB. Jest autorem ponad 40 publikacji naukowych i 60 wykładów na zaproszenie i doniesień zjazdowych. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki mikrośrodowiska nowotworów i jego roli w rozwoju i progresji choroby oraz biomarkerów nowotworowych. 

Jest laureatem m.in. zespołowej nagrody naukowej im. Jędrzeja Śniadeckiego – najwyższego wyróżnienia Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, przyznawanej za najwybitniejsze wyniki przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych. 
Jest realizatorem 10 grantów krajowych i europejskich. Jest redaktorem 3 międzynarodowych czasopism anglojęzycznych, w tym jednego redaktorem naczelnym. 

Jest członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (obecnie już czwartą kadencję), Rady Naukowej Centrum Zdrowia Dziecka (od 2015, od 2017 r. przewodnicząca) oraz Rady Głównej Instytutów Badawczych (od 2013 r., od 2022 r. członek prezydium).
 

PROF. DR HAB. ROMAN CIEŚLAK, UNIWERSYTET SWPS

Profesor psychologii, od 2016 roku Rektor Uniwersytetu SWPS, wcześniej Prorektor ds. nauki w tej uczelni i dyrektor ds. badań w Lyda Hill Institute for Human Resilience, University of Colorado Colorado Springs. 

Przewodniczący Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej w KRASP. Jako badacz projektuje i ocenia efektywność oddziaływań psychologicznych wykorzystujących nowe technologie, a mających na celu leczenie depresji, radzenie sobie ze stresem, traumą i wypaleniem zawodowym.
 

DR HAB. ALEKSANDRA CISŁAK-WÓJCIK, PROF. UNIWERSYTETU SWPS

Absolwentka psychologii społecznej na Uniwersytecie SWPS oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Psycholożka społeczna i polityczna, pełni rolę prorektorki ds. nauki Uniwersytetu SWPS. 

W pracy badawczej zajmuje się problematyką hierarchii społecznej oraz problematyką identyfikacji grupowej i relacji społecznych w grupie. Kierowniczka i badaczka projektów krajowych i międzynarodowych. Autorka prac naukowych poświęconych władzy, identyfikacji, spostrzeganiu społecznemu oraz rozwiązywaniu konfliktów, publikowanych w pismach krajowych i międzynarodowych. 

Laureatka programów stypendialnych FNP, Polityki i MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Odbyła staże naukowe m.in. na Uniwersytecie w Erlangen-Norymberdze w Niemczech oraz w IDC w Izraelu. Autorka licznych tekstów popularno-naukowych.
 

PROF. DR HAB. ANTONI CYGAN

Urodzony w 1964 roku w Zabrzu. Studia na Zamiejscowym Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom w roku 1988 w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Tomasza Jury oraz w Pracowni Malarstwa prof. Andrzeja S. Kowalskiego. Od roku 1992 pracuje w macierzystej Uczelni, obecnie prowadząc Pracownię Rysunku dla studentów lat II-V. W roku 2003 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w roku 2013 tytuł profesora.

Rektor ASP w Katowicach w latach 2012-2020. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych w latach 2016-2020.

Jest autorem kilkunastu wystaw indywidualnych, między innymi w Zabrzu, Katowicach, Gliwicach, Lyonie, Helsinkach, Londynie, Opawie. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Jest autorem kilku cykli Drogi Krzyżowej w świątyniach w Zabrzu, Gliwicach, Licheniu, Katowicach oraz w Suzuka (Japonia). Zajmuje się również projektowaniem wnętrz kościołów. 

DR HAB. INŻ. ARCH. AGATA GAWLAK, PROF. PP

Dr hab. inż. arch. Agata Gawlak, prof. PP ukończyła w 2002r. Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, a w 2015r. studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska tej samej uczelni, studiowała również na Politechnice w Mediolanie.

Od 2016r. pełni funkcję  prodziekana ds. kształcenia, a od 2020r. prodziekana ds. nauki  na Wydziale Architektury PP.  
Przy ostatniej ewaluacji była odpowiedzialna za ocenę dorobku naukowego Uczelni w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Stowarzyszenia Architektów RP.
Zajmuje się tematyką projektowania uniwersalnego, jakością życia w miastach oraz wykorzystaniem nowych technologii w projektowaniu dla seniorów.

Jest autorką ponad 40 publikacji naukowych oraz ponad 100 projektów architektonicznych. Jest również ubiegłoroczną laureatką nagrody Izby Architektów RP w konkursie na najlepszą pracę naukową, mającą znaczenie dla wykonywania zawodu architekta.
 

PROF. DR HAB. KRYSTIAN KIELB

Kompozytor, teoretyk muzyki, nauczyciel akademicki, animator życia artystycznego. Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w latach 2008-2016 oraz od roku 2020: Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, 
Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola.

Ukończył studia w zakresie Kompozycji oraz w zakresie teorii muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (dalej: AMKL), uzyskując w obu specjalnościach dyplomy z wyróżnieniem. Ponadto ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania. 

Od roku 1992 zawodowo związany z AMKL, gdzie prowadzi klasę kompozycji, seminaria doktorskie, magisterskie i licencjackie w zakresie kompozycji i teorii muzyki. Promotor i recenzent przewodów i postępowań doktorskich, recenzent postępowań habilitacyjnych, postępowań o nadanie tytułu profesora.

W latach 1999-2005 pełnił funkcję prorektora, a w latach 2008-2016 rektora AMKL, którą piastuje ponownie od roku 2020. W latach 2017-2020 kierował Katedrą Kompozycji AMKL, wcześniej w latach 2005-2006 Zakładem Historii Śląskiej Kultury Muzycznej, 
w latach 2002-2008 Podyplomowymi Studiami Zarządzania Placówkami Oświaty i Kultury prowadzonymi w AMKL. W latach 2005-2008 czynnie uczestniczył w pracach na rzecz wdrażania Procesu Bolońskiego w szkolnictwie wyższym, w tym jako członek Zespołu Ekspertów Bolońskich. 

Od roku 2015 członek Rady ds. Szkolnictwa Artystycznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a od roku 2016 członek zespołu ds. zawodów muzycznych. W latach 2017-2019 ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w latach 2019-2020 członek Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji (2019-2023) oraz pierwszej Rady Uczelni AMKL. Od roku 2020 pełni obowiązki Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych, a od roku 2021 także Przewodniczącego Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. Juror konkursów muzycznych. Laureat nagród, wyróżnień i odznaczeń państwowych. 
 

R.PR. WOJCIECH KIEŁBASIŃSKI

Rzecznik Praw Doktoranta Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej ukończył studia prawnicze w tej samej jednostce.

Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i uzyskał tytuł radcy prawnego. Jest również sekretarzem zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in.: członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem PKA ds. studenckich.

Autor publikacji naukowych, prowadzący szkolenia w szczególności z obszaru procedur awansowych, spraw doktoranckich, systemu świadczeń dla studentów.

DR JACEK KOLANOWSKI 

Kierownik Zakładu Sond Molekularnych i Proleków (od 2017) oraz Centrum Biologii Chemicznej (od 2018) w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Po uzyskaniu stopinia doktora (2013, Ecole Normale Superieure de Lyon) i odbyciu stażu podoktroskiego (2014-2017, Sydney University) od 2018 roku pełni(ł) funkcję lidera projektu / zadania w ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i infrastruktury badawczej (całkowity budżet zadań > 15 milionów EUR).

Jako Zastępca (2019-2021) a nastepnie Przewodniczący (2022-obecnie) Akademii Młodych Uczonych PAN brał czynny udział w dyskusjach nad mechanizmami oceny i kształtowania kariery naukowej i doskonałości w kraju i na arenie międzynarodowej (m.in. w ramach ERA czy CoARA). Był też pierwszym prezesem Young Academies Science Advice Structrue (16 europejskich akademii młodych uczonych) i członkiem 5-osobowego zarządu SAPEA – formalnego elementu mechanizmu doradztwa naukowego dla Komisji Europejskiej.
 

DR HAB. JUSTYNA KUCHARCZYK


Pracuje na Wydziale Projektowym, na kierunku Wzornictwo Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Pełni funkcję prorektora ds badań i współpracy. Prowadzi Pracownię Komunikacji Społecznej.

Jej zainteresowania i aktywność zawodowa koncentruje się na projektowaniu systemów informacji wizualne. Realizowała: projekt Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach, NOSPR w Katowicach, Solarku w Kleszczowie, Parku Śląskiego w Chorzowie, budynków ASP w Katowicach, Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, Miedzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie czy sytemu informacji dla Związku Transportu Miejskiego w Katowicach.

Bierze czynny udział w konferencjach, prowadzi warsztaty i szkolenia. W projektowaniu interesuję ją definiowanie potrzeb i odpowiadanie na wyzwania metodami projektowymi.
 

DR HAB. AGNIESZKA KURCZEWSKA, PROF. UŁ

Dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, specjalizuje się w tematyce przedsiębiorczości i edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Pracuje na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Funkcjonowania Gospodarki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Dyplom magistra ekonomii otrzymała w 2003 roku, a rok później rozpoczęła studia doktoranckie na tym samym wydziale. W 2008 uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, zaś w roku 2015 stopień doktora habilitowanego.

W latach 2016-2020 pełniła funkcję prodziekana ds. rozwoju, a następnie prodziekana ds. nauki i współpracy z otoczeniem. Podczas kadencji dziekańskiej stworzyła m.in. program współpracy Wydziału z otoczeniem i zainicjowała regionalny konkurs dla studentów Eksoc StartUP!.

Jej międzynarodowe doświadczenia akademickie obejmują pracę na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Aalto w Helsinkach (2010/2011), a także 10 miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Tampa (program Mobilność Plus) oraz 3 miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Lund (program Bekker). Była także stypendystką MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2011-2014) oraz członkiem Rady Młodych Naukowców (2013- 2015).

Od 2015 roku jest członkiem zarządu European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB). W latach 2017-2020 pełniła funkcję redaktora tematycznego w czasopiśmie Journal of Small Business Management (JSBM). Jej wcześniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje również staże w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w Radzie Europy w Strasburgu.

DR HAB. ANNA LISZEWSKA, PROF. AM

Pianistka, kameralistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1995) w klasie fortepianu prof. Lidii Kozubek. W 1998 r. w tej samej uczelni ukończyła dwuletnie, podyplomowe studia kameralne pod kierunkiem prof. Barbary Halskiej.

Od 1999 roku jest związana z łódzką Akademią Muzyczną, obecnie jako prof. AM prowadzi zajęcia z kameralistyki fortepianowej w Instytucie Muzyki Kameralnej.  W latach 2010 – 2012 pełniła funkcję Pełnomocnika rektora ds. nauki, następnie 2012 – 2019 - Prodziekana Wydziału Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu, 2019 – 2020 Dziekana Wydziału Instrumentalnego, w czasie obecnej kadencji 2020 – 2024 - Pełnomocnika rektora ds. parametryzacji nadzorując jednocześnie prace Wydawnictwa AM, a także funkcję Dyrektora Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.

W zakresie ewaluacji jej doświadczenie sięga 2009 r. (Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów) poprzez kolejne parametryzacje aż do obecnej, zakończonej dla AM w Łodzi kategorią naukową A+ w dyscyplinie sztuki muzyczne. Jest aktywnym członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego a także Przewodniczącą Zarządu łódzkiego Oddziału SPAM.

W swojej działalności badawczej i artystycznej skupia się na tematyce związanej z muzyką kompozytorów słowiańskich (...) W swoim dorobku ma także nagrania pieśni i ballad St. Moniuszki z Piotrem Hruszwickim (bas) oraz prawykonanie w formie rejestracji audiowizualnej dwóch koncertów na dwa fortepiany solo W. Friemanna z pianistką Hanną Holeksą (2021), z którą obecnie współpracuje w duecie fortepianowym Bacewicz Piano Duo realizując projekt Zapomniana romantyczna polska muzyka fortepianowa na 4 ręce w ramach stypendium twórczego MKiDN na rok 2023.

PROF. DR HAB. ALICJA MAJEWSKA 

Rzeźbiarka i nauczycielka akademicka. Studia i kariera zawodowa związane z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł profesora sztuki otrzymała w 2020 r. W latach 2012-2019 Prodziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMK.

Twórczość w zakresie medalierstwa oraz  obiektu rzeźbiarskiego. W swojej sztuce odnosi się do zagadnienia fenomenu pamięci i związanego z nim procesu wspomnienia. Szczególnie interesuje ją perspektywa indywidualnego doświadczenia rozpoznanego w kontekście współczesności i kultury. Autorka 12 wystaw indywidualnych i ponad 130 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Prace w licznych kolekcjach prywatnych i  muzealnych: między innymi w Medialia Gallery /New York, USA/, Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu, w Muzeach Okręgowych w Toruniu i Bydgoszczy.

Członkini Międzynarodowej Federacji Sztuki Medalierskiej FIDEM. W latach 2019 -2022  członkini Komitetu Ewaluacji Nauki.
 

PROF. DR HAB. INŻ. SŁAWOMIR MILEWSKI 

Profesor nauk chemicznych. Stypendysta The Royal Society of London (1993–1994). Kierownik Katedry Technologii Leków i Biochemii. Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (2002-2005, 2012-2016 i 2016-2019). Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2010–2012). Obecnie prorektor ds. nauki PG.

Działalność badawcza w obszarze chemii i biochemii leków skupiona jest na poszukiwaniu nowych celów molekularnych oraz potencjalnych leków dla chemoterapii przeciwgrzybowej. Autor lub współautor ponad 130 publikacji w czasopismach z listy JCR oraz 14 patentów. Kierownik w 12 zakończonych lub realizowanych projektach badawczych krajowych lub międzynarodowych.

Promotor w 18 zakończonych postępowaniach doktorskich.

DR HAB. BENEDYKT ODYA, PROF. UCZELNI 

Prorektor ds. studenckich i jakości kształcenia (od 2016 r.), Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (od 2020). Nauczyciel akademicki w Katedrze Dyrygentury Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Na stałe współpracuje z Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy, Capellą Bydgostiensis i ElJazz BigBand. Jego praca artystyczna to przede wszystkim współpraca z Chórem Akademickim Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestnik i laureat wielu krajowych i zagranicznych festiwali i konkursów muzycznych.

Dodatkowo zajmuje się badaniami dotyczącymi wykorzystywania współczesnych środków technologicznych w dydaktyce muzycznej, a także kierunkami rozwoju elektronicznych instrumentów muzycznych i technologii VST i MIDI. Jako muzyk-multiinstrumentalista współpracuje z artystami polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu dyrygentury, edukacji muzycznej oraz współczesnych technologii muzycznych.
 

DR HAB. MARCIN PAŁYS, PROF. UW 

Od 2010 pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Warszawskiego. W działalności naukowej zajmuje się badaniami układach elektrochemicznych. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prorektora, a później rektora UW w kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020. 

Był wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (2012-2016), członkiem Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (2012-2020), a także przewodniczył Komisji Organizacji i Legislacji KRASP (2014-2020). W bieżącej kadencji 2020-2024 przewodniczy w KRASP Zespołowi ds. Europejskich Sieci Uniwersyteckich oraz jest członkiem Komisji Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego. Od 2022 r. jest przewodniczącym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Od 2019 r. jest w zarządzie (Board) European University Association (EUA), a od 2020 r. również członkiem zarządu (Governing Board) Magna Charta Observatory w Bolonii.  

PROF. DR HAB. JOLANTA RUDZKA-HABISIAK 

Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego), gdzie w 1985 roku uzyskała dyplom w Pracowni Tkaniny Unikatowej. Obecnie jest profesorem (od 2005 r.), Kierownikiem Pracowni Obiektu do Wnętrza, Dywanu i Gobelinu oraz Pracowni Stylizacji Wnętrza w macierzystej uczelni.

Brała udział w ponad 200 wystawach zbiorowych – polskich i międzynarodowych; miała 40 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Tworzy obiekty i instalacje, zajmuje się sztuką tkaniny, projektowaniem dywanów, ale także działaniami opartymi na malarstwie, grafice artystycznej technikach autorskich.

Pełniła funkcję rektora Akademii w latach 2012-2020. Pełni funkcję Przewodniczącej Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP w kadencji 2020-2024.

DR  HAB. INŻ BARBARA RYMSZA, PROF. IBDIM

Przewodnicząca Komisji Nauki Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Poznańskiej obecnie zatrudniona w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie. 
Reprezentuje dziedzinę nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

W latach 2011-2019 członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. 

Specjalista w szerokim zakresie: od budownictwa, przez ochronę środowiska i ochronę zabytków, po przepisy techniczne dotyczące budownictwa oraz nauki i szkolnictwa wyższego. Łączy współpracę w interdyscyplinarnych zespołach badawczych z pasją popularyzatora historii techniki (zbudowała replikę Mostu Jagiełły z 1410 r. i utworzyła pierwsze na świecie PONTISEUM – muzeum mostów).
 

DR HAB. DARIUSZ SUROWIK, PROF. ANSŁ

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Matematyk oraz logik.

Autor licznych prac naukowych, w tym publikacji w czasopismach znajdujących się w wykazie ERIH (The European Reference Index for the Humanities). Uczestniczył z referatami w ponad 50 konferencjach w kraju i za granicą. Przewodniczył obradom sesji naukowej w VI European Congress of Analytical Philosophy. Od 2005 roku sekretarz redakcji czasopisma Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Stypendysta International Center for Computational Logic (Technische Universität Dresden, 2005r.). Członek międzynarodowych towarzystw naukowych: American Mathematical Society, The Association for Symbolic Logic oraz European Network for Social Intelligence (SINTELNET). Wykonawca w czterech grantach badawczych.

Od 2020 roku pełni funkcję Przewodniczącego KRePUZ. W listopadzie 2022 r. powołany do Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 

PROF. DR HAB. GRZEGORZ WĘGRZYN 

Zatrudniony w Katedrze Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł magistra biologii uzyskał w 1987 r. na Uniwersytecie Gdańskim. Na tej samej uczelni obronił pracę doktorską w 1991 r. i uzyskał stopień doktora habilitowanego w 1995 r. W roku 1998 został profesorem nauk biologicznych.

W międzyczasie odbył dwa staże naukowe: na Uniwersytecie w Nottingham oraz Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego.

Jest autorem i współautorem ponad 400 artykułów naukowych, które były cytowane w literaturze światowej około 9000 razy (Indeks Hirscha = 45). Jest członkiem PAN i PAU. Pełni funkcje redaktora (w tym redaktora naczelnego) kilku renomowanych czasopism międzynarodowych. Wypromował 56 doktorów. Jest laureatem licznych nagród naukowych.

Pełnił i pełni funkcje akademickie, m.in. Prorektora ds. nauki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Przewodniczącego Rady Doskonałości Naukowej.

DR ANNA MARIA ZARYCHTA, PROF. PWSFTviT

Prorektor ds. Nauki i Twórczości Artystycznej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi.
Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz studium podyplomowego PWSFTviT na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. 

Od 2007 wykładowczyni na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej. W latach 2009 - 2018 kierownik Wydawnictwa PWSFTViT w Łodzi, obecnie redaktor naczelna tegoż Wydawnictwa oraz do 2019 Kierownik Instytutu Nauk o Sztuce.

Redaktorka licznych publikacji naukowych i artystycznych. Autorka artykułów z teorii literatury, mediów i teorii sztuki. W latach 2018 – 2020 Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji, od 2020 Prorektor PWSFTviT na kadencję 2020-2024.
 

DR HAB. DANUTA ZAWADZKA, PROF. PK

Rektor Politechniki Koszalińskiej w kadencji 2020-2024, kierownik Katedry Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych. Specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw. W latach 2012 – 2020 pełniła funkcję prorektora ds. Kształcenia Politechniki Koszalińskiej.

Odbyła staże w Instituto Superior de Ekonomia e Gestão (Universidade Tecnica de Lisboa) w Portugalii, w Uniwersytecie w Liege w Belgii i w Coventry Technical College w Wielkiej Brytanii. Była stypendystką Wspólnoty Francuskiej Belgii, programów: Tempus, Sokrates – Erasmus, LLP-Erasmus, CEEPUS. Aktualnie jest członkiem m.in.: Komisji ds. Nauki KRASP, Komisji ds. Akredytacji i Rankingów KRASP, przewodniczącą Komisji ds. Kształcenia KRPUT.

Danuta Zawadzka jest jednym z inicjatorów i członkinią Prezydium Konsorcjum „Nauka dla morza”. Bierze czynny udział w radzie Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu w Mesynie. Jest członkinią Rady Programowej Work & Science Forum oraz zasiada w Radzie Ośrodka Współpracy Rad Uczelni przy Forum Akademicko-Gospodarczym. Była nominowana do Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju, powołanej przy ministrze rozwoju, pracy i technologii. Aktywnie uczestniczy w pracach Uniwersytetu Europejskiego EU4DUAL, w skład którego wchodzi 9 uczelni z UE, w tym Politechnika Koszalińska.

PROF. DR HAB. ELŻBIETA ŻĄDZIŃSKA

Prof. Elżbieta Żądzińska jest związana z Uniwersytetem Łódzkim od 25 lat. W tym czasie przeszła wszystkie stopnie kariery naukowej, od pracownika naukowo-technicznego do profesora zwyczajnego.  

Jest absolwentką Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra biologii otrzymała w 1990 roku. W 1999 roku uzyskała stopień doktora nauk biologicznych, a w 2005 roku stopień doktora habilitowanego nauk biologicznych. W 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał jej tytuł profesora nauk biologicznych.  

W latach 2005-2008 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Od 2008 do 2016 roku pełniła funkcję Dziekana tego Wydziału, w kadencji 2016-2020 była Prorektorem ds. nauki UŁ. Od 2020 roku pełni funkcję Rektora UŁ. 

Jest zastępcą przewodniczącego Komitetu Biologii Organizmalnej PAN kadencji 2020-2023, członkiem Komisji Antropologii Polskiej Akademii Umiejętności oraz Przewodniczącą Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Od 2014 roku jest honorowym wizytującym pracownikiem naukowym Uniwersytetu w Adelajdzie w Australii (Honorary Visiting Research Fellow School of Medical Sciences University of Adelaide). W 2008 roku była laureatką programu NOVUM realizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.  

Jej główne kierunki badawcze to: biologia ludzkich populacji współczesnych i historycznych, wyznaczniki stresu populacyjnego (wskaźnik wtórnej proporcji płci, asymetria fluktuująca, zaburzenia proporcji wagowo-wzrostowych), odontologia. 

KONTAKT I REGULAMIN

Kontakt: seminarium.krasp@uni.lodz.pl

Adres wydarzenia: Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy Kopcińskiego 16/18 w Łodzi