Agnieszka Jackowska-Durkacz

Dyrektor Zarządzająca Infosys Poland Sp. z o. o.

Pełni funkcję Dyrektor Zarządzającej Infosys BPO Poland od 2010 roku.
Jest odpowiedzialna za zarządzanie działającym w Łodzi centrum Infosys BPO, które jest największą jednostką firmy poza granicami Indii. Zarządzane przez Agnieszkę Jackowską- Durkacz centrum zatrudnia ponad 1900 specjalistów realizujących zaawansowane procesy BPO i ITO dla klientów z 48 krajów w 24 językach obcych. Jest członkiem Rady Strategicznej i Komisji Rewizyjnej  Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL).

Przed objęciem stanowiska Dyrektor Zarządzającej Infosys BPO Poland, w latach 2007-2010 roku pełniła funkcję Dyrektora ds. HR Infosys BPO Europe, gdzie była odpowiedzialna między innymi za ujednolicenie oraz wdrożenie różnorodnych narzędzi z obszaru HR w europejskich oddziałach spółki, wprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania skierowanych do managerów średniego szczebla oraz opracowanie innowacyjnych metod rekrutacyjnych.

W latach 2007-2008 Agnieszka Jackowska-Durkacz odegrała znaczącą rolę w procesie przekształcenia łódzkiego centrum Philipsa w centrum Infosys BPO Poland. Od 2003 roku współzarządzała projektem utworzenia Centrum Usług Wspólnych Phillipsa w Łodzi w zakresie usług finansowo-księgowych i jako Manager Działu Personalnego była odpowiedzialna za zarządzanie procesami HR w działach sprzedaży, zakupów, kontrolingu oraz dystrybucji.

Agnieszka Jackowska-Durkacz jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Jest dyplomowanym coachem ICC (International Coaching Community).

Obszary specjalizacji: polski i globalny sektor BPO/SSC, zarządzanie zasobami ludzkimi (procesy rekrutacyjne, szkoleniowe i motywacyjne), zarządzanie strategiczne, procesy integracyjne po przejęciu/fuzji.