Aneta Wilmańska

Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa ORLEN S.A. w Brukseli

Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (2000), ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie na UŁ (2001), podyplomowe studia z zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2012) oraz Executive MBA na Akademii im. L. Koźmińskiego (2020). Stypendystka programów Socrates-Erasmus (2000) oraz German Marshall Fund (2011). W 2014 roku odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi na rzecz wzmacniania integracji europejskiej oraz w 2012 Odznaką Honorową Związku Banków Polskich.

Ponad 12 lat związana z administracją rządową w Polsce. W latach 2011–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialna za rozwój systemu finansowania inwestycji w sektorach środowiska i gospodarki wodnej, jednocześnie przewodnicząca Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2012–2014). Wcześniej, od 2008 r., zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna za obszar badań i analiz sektora MSP oraz wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym funduszy seed capital oraz parków technologicznych i przemysłowych.

W latach 2001–2008 pracowała w Ministerstwie Gospodarki nad strategiami rozwoju kraju oraz koordynacją reform w Polsce. Pionierka polityki spójności w Polsce – programowała, zarządzała oraz wdrażała działania w ramach kilku programów operacyjnych w Polsce. Po zakończeniu pracy w administracji, w latach 2014-2016, była doradcą ds. polityk publicznych w kilku krajach UE, pracowała dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W latach 2016-2022 reprezentowała PGNiG S.A. w Brukseli promując interesy Grupy Kapitałowej. Po fuzji z PKN Orlen S.A. została Zastępcą Dyrektora Przedstawicielstwa ORLEN S.A. w Brukseli; działa w International Oil&Gas Producers Association; angażuje się w rozwój polskiego lobbingu w Brukseli.


Mentor w Projekcie mentorskim: edycja XI, 2023/2024

Miejsce spotkań: spotkania on-line

Liczba podopiecznych w tej edycji: 1

Język spotkań: polski, angielski

Obszar wsparcia mentee: energia i klimat, public affairs, w tym w Brukseli (unijny proces decyzyjny, w tym lobbying przemysłu)