Aneta Wilmańska

Dyrektor Przedstawicielstwa PGNiG S.A. w Brukseli

Miejsce spotkań: online 
Meeting place: online 

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition: 1

Język spotkań/ Language: Polski / English


Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (2000), ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie na UŁ (2001), podyplomowe studia z zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2012) oraz Executive MBA na Akademii im. L. Koźmińskiego (2020). Stypendystka programów Socrates-Erasmus (2000) oraz German Marshall Fund (2011). W 2014 roku odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi na rzecz wzmacniania integracji europejskiej oraz w 2012 Odznaką Honorową Związku Banków Polskich. Ponad 12 lat związana z administracją rządową w Polsce. W latach 2011–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialna za rozwój systemu finansowania inwestycji w sektorach środowiska i gospodarki wodnej, jednocześnie przewodnicząca Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2012–2014). Wcześniej, od 2008 r., zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna za obszar badań i analiz sektora MSP oraz wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym funduszy seed capital oraz parków technologicznych i przemysłowych. W latach 2001–2008 pracowała w Ministerstwie Gospodarki nad strategiami rozwoju kraju oraz koordynacją reform w Polsce. Pionierka polityki spójności w Polsce – programowała, zarządzała oraz wdrażała działania w ramach kilku programów operacyjnych w Polsce. Po zakończeniu pracy w administracji, w latach 2014-2016, była doradcą ds. polityk publicznych w kilku krajach UE, pracowała dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Od 2016 roku Dyrektor Przedstawicielstwa PGNiG SA w Brukseli; działa w International Oil&Gas Producers Association; angażuje się w rozwój polskiego lobbingu w Brukseli.