Bartłomiej Jaros

Kierownik Zespołu w Nordea Bank AB S.A. Oddział w Polsce

 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Zarzadzania, kierunek: IT in Management oraz Business Management. Ukończył studia podyplomowe: Akademia Kompetencji Menedżerskich w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Coaching i Mentoring na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczął w Nordea Bank Polska, w Departamencie Obsługi Kredytów, w Dziale Monitoringu. Obecnie zarządza zespołami i projektami w dynamicznie rozwijającym się centrum Nordea Operations Centre w Łodzi. Zajmuje się migracją procesów biznesowych ze Skandynawii między innymi poprzez określanie założeń projektowych, budowanie zespołów, dobór mierników efektywności, poprawę efektywności kanałów komunikacyjnych, tworzenie otwartej kultury informacji zwrotnej. Wdraża projekty oparte o Lean management oraz IT. Rozwija talenty poprzez uczestnictwo w programach mentorskich oraz Assessment Centre.