Błażej Moder

Dyrektor EC-1 Łódź Miasto Kultury

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, na kierunku stosunki międzynarodowe, specjalność: euromarketing (rocznik 2006). Laureat nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego dla najlepszej pracy magisterskiej dotyczącej regionu łódzkiego.

Doktorant na kierunku ekonomia w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zawodowo związany z sektorem publicznym. Pracował w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej SA (2006–2007), Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA (2007–2011), gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa, a od 2008 r. — Prezesa Zarządu i Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o. (2011–2012), gdzie sprawował funkcję Członka Zarządu. Od września 2012 r. Dyrektor Zarządu Nowego Centrum Łodzi – jednostki Urzędu Miasta Łodzi odpowiedzialnej za przebudowę 100 ha śródmieścia wokół dworca Łódź Fabryczna. Od stycznia 2015 r. Dyrektor EC-1 Łódź Miasto Kultury – miejskiej instytucji kultury realizującej projekt rewitalizacji zabytkowej elektrociepłowni i jej adaptacji na cele kulturalno – artystyczne.

Członek Rady Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju prof. Leszka Balcerowicza. Członek Stowarzyszenia Mont Pelerin i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Od października 2012 r. Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów WSMiP UŁ.

Stypendysta programów organizowanych min. przez Asia Europe Foundation, Atlas Economic Research Foundation, Atlantic Council, Cato Institute, German Marshall Fund i Liberty Fund. W roku 2014 wybrany do udziału w programie 40 under 40 – European Young Leaders grupującego europejskich, młodych liderów z różnych dziedzin życia.