Dariusz Krzewina

właściciel DSK Business Solutions

Prezes Zarządu PZU Życie S.A. (2007-2016)

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Ekonomia i Organizacja Handlu Zagranicznego oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od wielu lat związany z branżą ubezpieczeniową.W latach 1993-1998 zatrudniony w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń na Życie Spółce Akcyjnej(„PZU Życie S.A.”). Od września 1997 roku pełnił funkcję członka Zarządu PZU Życie S.A. W latach 1998-2001 zatrudniony w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.Od kwietnia 2000 roku do sierpnia 2001 roku pełnił funkcję członka Zarządu. W latach 2002-2004 zatrudniony w SAMPO Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. Od października 2002 roku do czerwca 2004 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu – Dyrektora Sprzedaży. Od sierpnia 2004 ponownie związany z Grupą PZU, gdzie kolejno zajmował stanowiska Dyrektora Biura Ubezpieczeń Grupowych PZU Życie S.A.; od stycznia 2006 roku Dyrektora koordynatora ds. Klienta Korporacyjnego; następnie od marca 2007 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Życie S.A. Od sierpnia 2007 roku do czerwca 2016 r. Prezes Zarządu PZU Życie S.A. Jako Prezes Zarządu nadzorował działalność Pionu Klienta Korporacyjnego, Pionu HR, Pionu Ubezpieczeń Zdrowotnych, Pionu Administracji i Logistyki, Pionu Sieci Grupy, określonych komórek organizacyjnych w Centrali PZU Życie S.A. funkcjonujących poza pionami oraz Dyrektorów oddziałów regionalnych. Ponadto pełnił funkcję Dyrektora Grupy PZU nadzorującego działalność Pionu HR i Pionu Sieci Grupy w Centrali PZU S.A. oraz działalność Dyrektorów oddziałów regionalnych. Od 2018 roku prowadzi właśną działalność gospodarczą DSK Business Solutions Dariusz Krzewina.