dr Andrzej Raczko

Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Ukończył ekonometrię na Uniwersytecie Łódzkim. Od lat 90. związany z sektorem bankowym. Pracował m.in. w LG Petro Banku S.A., gdzie pełnił funkcję członka zarządu – dyrektora banku; w latach 1999-2001 w PKO BP kierował projektem banku hipotecznego; w 2003 r. był wiceprezesem BGŻ SA. W latach 2001-2002 wiceminister finansów odpowiedzialny za zarządzanie długiem publicznym, negocjacje z Unią Europejską i współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. W ostatniej fazie przygotowań wejścia Polski do Unii Europejskiej minister finansów RP (2003-2004). Po 2004 r. pracował w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, jako zastępca dyrektora wykonawczego i następnie visiting scholar. Pełnił również funkcję głównego ekonomisty i dyrektora Departamentu Analiz Rynkowych w Komisji Nadzoru Finansowego.