dr Edyta Roszko

Research Professor at Chr. Michelsen Institute CMI

Antropolog społeczny zajmujący się terytorializacją morską, militaryzacją przestrzeni morskich, ludzkim bezpieczeństwem oraz rynkami i antropologią historyczną.
Po doktoracie w Max Planck Institute for Social Anthropology / Martin Luther University (Halle, Niemcy - 2011), który koncentrował się na religii i polityce w Wietnamie, Edyta przeprowadziła badania etnograficzne dotyczące chińskich i wietnamskch społeczności rybackich  i bojówek morskich operujących w kotekście konfliktu terytorialnego na Morza południowochińskim. Łącząc różne okresy historyczne i kraje, pytanie o mobilność, migrację i kontakty pomiędzy różnymi grupami rybaków zainspirowało ją do historyzowania społeczności rybackich oraz do wyjścia poza konceptualną przestrzeń państwa narodowego i związanych z tym roszczeń terytorialnych lub też łowisk definiowanych terytorialnie. Łącząc antropologię, politologię, ekonomię i historię Edyta stara się rozszerzyć dyskusję dotyczącą globalizacji łowisk oraz granic morskich i ekologii mórz.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat badania Edyty były finansowane przez różne instytucje, takie jak Academia Sinica, Berlin Forum Transregionale Studien, Marie-Curie Skłodowska Actions - Komisja Europejska, Danish Research Council for Independent Research, British Economic and Social Research Council, Program ramowy „Horyzont 2020” Unii Europejskiej, a ostatnio przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Nowo nagrodzony przez Edytę projekt Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) „Grant początkowy” (English: ERC Starting Grant) Transoceanic Fishers: Multiple Mobilities into and out of the South China Sea (TransOcean) w Intstytucie Christiana Michelsena (Chr. Michelsen Institute) w Bergenie rozszerza jej etnograficzne badania poza Wietnam i Chiny, obejmując inne regiony, takie jak  Oceania i Afryka Zachodnia i Wschodnia.