dr Jarosław Neneman

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (2014-2015)

Urodził się w 1963 roku w Łodzi, studiował na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (1982–1989), uzyskując specjalizację z marketingu (1987 r.) i handlu zagranicznego (1989 r.). W latach 1991–1992, w trakcie podyplomowych studiów ekonomicznych na Central European University w Pradze, otrzymał tytuł MA in Economics na New York University. W 1997 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim za pracę dotyczącą redystrybucyjnych konsekwencji wprowadzenia VAT w Polsce. Pracował na Uniwersytecie Łódzkim jako asystent, następnie jako adiunkt w Instytucie Ekonomii UŁ.

Wykładowca na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004-2005, 2006 oraz 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za politykę i legislację podatkową. W latach 2010-2014 pełnił funkcję społecznego doradcy Prezydenta RP do spraw samorządu; od 2011 przewodniczący Rady Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi.