dr Konrad Marchlewski

Digital Tranformation. CFO

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, Wydział Budownictwa i Architektury, stypendysta Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu i Uniwersytetu Katolickiego Nijmegen w Holandii. Od 1993 nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji i referatów naukowych 1999 doradca ministra gospodarki ds. prywatyzacji sektorowej 1994-2002 dyrektor w Banku Przemysłowym S.A. 2002 wiceprezes zarządu Invar&Biuro System S.A. Od 2003 dyrektor finansowy Grupy ATLAS, a od 2007 do 2020 wiceprezes ATLASA ds. finansowych. W 2021 roku objął stanowisko Digital Tranformation. CFO w Grupie Krotoski.