dr Konrad Marchlewski

Dyrektor Finansowy, JUMI

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej, Wydział Budownictwa i Architektury, stypendysta Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu i Uniwersytetu Katolickiego Nijmegen w Holandii. 
Od 1993 nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji i referatów naukowych. W 1999 był doradcą ministra gospodarki ds. prywatyzacji sektorowej, w latach 1994-2002 dyrektorem w Banku Przemysłowym S.A. a od 2002 wiceprezesem zarządu Invar&Biuro System S.A. W 2003 objął funkcję dyrektora finansowego Grupy ATLAS, a od 2007 do 2020 był wiceprezesem ATLAS ds. finansowych. W 2021 roku objął stanowisko Digital Tranformation CFO w Grupie Krotoski. Od 2022 r. pełni funkcję dyrektora finansowego w JUMI.