dr Michał Kłos

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi (2010-2016)

Dr Michał Kłos w okresie od 2010 do 2016 r. był Prezesem Sądu Apelacyjnego w Łodzi, a od 1 grudnia 2016 r. jest Apelacyjnym Kierownikiem Szkolenia i Kierownikiem Sekcji Szkolenia Sądu Apelacyjnego w Łodzi. 
Sędzią Sądu Apelacyjnego w Łodzi jest od października 2003 r. W okresie od października 2007 r. do marca 2008 r. delegowany do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. W latach 2008-2010 był Przewodniczącym IV Wydziału Wizytacyjnego Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Praktykę zawodową pełni nieprzerwalnie od września 1989 r. 
Dr Michał Kłos specjalizuje się w prawie i postępowaniu cywilnym. Jest autorem komentarzy do części przepisów z ww. zakresu.