Grzegorz Siewiera

Przewodniczący Rady Nadzorczej LSI Software S.A.

Założyciel notowanej na głównym parkiecie Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych spółki LSI Software SA, w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu nieprzerwanie od 1998 roku do XII 2014 roku. Od początku powstania jest odpowiedzialny za całokształt funkcjonowania spółki, tworzenie i wdrażanie nowych produktów oraz opracowanie strategii rozwoju grupy kapitałowej. Jest szczególnie zaangażowany w tworzenie nowych rozwiązań i innowacji technologicznych w obszarze systemów obsługi Klienta w sektorach hotelarstwa, gastronomii, obiektów sportowych i sieci detalicznych.

Ukończył Uniwersytet Łódzki oraz Wyższą Szkołę im. Włodkowica w Płocku. Ukończył studia podyplomowe Executive MBA Uniwersytecie Łódzkim i University of Maryland. Od 2013 roku wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Mieszka od urodzenia w Łodzi, prywatnie pilot samolotowy i golfista.