Krzysztof Garbacz

Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej w Łodzi PKO Bank Polski

 

Mentor edycji 2022/2023

Miejsce spotkań:  online/ w miejscu pracy Mentora  / Łódź

Mentees in this edition : 1

Język spotkań: Polski


Odpowiada za wdrażanie i realizację strategii Banku w zakresie sprzedaży produktów PKO Banku Polskiego i Grupy Kapitałowej Banku dla klientów detalicznych oraz małych i średnich firm, osiągając z podległym zespołem znaczące sukcesy. Zarządza rozległą siecią pracowników wspierając ich rozwój zawodowy, budując efektywne sprzedażowo zespoły.

Z bankowością związany jest od 18 lat. Przez cały ten okres pracuje dla największych instytucji finansowych w Polsce na stanowiskach menedżerskich w różnych regionach kraju. Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi zespołami sprzedażowymi, projektowaniu i wdrażaniu zmian w obszarze organizacyjnym i kadrowym służących osiąganiu celów finansowych i biznesowych. Wielokrotnie uczestniczył w przygotowywaniu i wdrażaniu strategicznych projektów i pilotaży.

Jest członkiem Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego, współpracuje przy opracowaniu strategii wspierania innowacji i gospodarczego rozwoju regionu. Uczestniczył w pracach nad projektem Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030, jako członek Komitetu Sterującego.

Krzysztof Garbacz ukończył kierunek bankowość na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę dyplomową pisał pod kierunkiem dr Henryka Mikulskiego. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu oraz studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego.