Krzysztof Moraczewski

Prezes Zarządu Paged Meble S.A. (do listopada 2022 r.)

Miejsce spotkań: online / Łódź
Meeting place: online / Łódź

Ilość podopiecznych w tej edycji / Mentees in this edition: 1-2

Język spotkań/ Language: Polski / English


Doświadczenie, wiedza i umiejętność pracy jako CFO i CEO w funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors. Umiejętność pracy jako CFO w strukturze holdingu międzynarodowego oraz w spółkach krajowych funduszy inwestycyjnych, a także doświadczenie w spółce z kapitałem prywatnym.