Krzysztof Prasał

Prezes Zarządu Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o.

Absolwent Katedry Finansów i Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego oraz rocznych studiów Business Administration na Uniwersytecie w Mannheim. Ukończył m.in. kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych oraz programy organizowane przez CFA Institute oraz The Professional Risk Managers’ International Association, w ramach których uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Professional Risk Manager (PRM). Swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku w centrali Dresdner Bank AG w zespole strategicznego planowania i zarządzania pionem Asset Management. Następnie od 2001 r. związany był z KPMG Consulting GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, gdzie realizował projekty reorganizacji i restrukturyzacji obszarów bankowości inwestycyjnej i działalności maklerskiej renomowanych zagranicznych banków i instytucji finansowych. Od 2004 r. związany z BRE Bank SA w Warszawie, w którym odpowiadał za pomiar efektywności linii biznesowych, nadzorował obszar zarządzania kapitałem w ramach Grupy BRE Banku oraz uczestniczył w pracach komitetu zarządzania aktywami i pasywami Banku. Z Domem Inwestycyjnym Xelion związany jest od 2008 r. jako Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu, a od czerwca 2015 r. jako Prezes Zarządu Spółki.