Krzysztof Wolski

Członek Rady Nadzorczej Dr Irena Eris S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ, który ukończył w 1973 roku oraz podyplomowych studiów w zakresie strategii zarządzania spółkami kapitałowymi na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Pracę zawodową rozpoczął w CIECH-Stomil w Łodzi. W latach 1983-2008, członek zarządu, a od 2003 dyrektor generalny Cebal Tuba SA.
Obecnie członek zarządu Inter-Mak Sp. z o.o. oraz prezes zarządu Primotex Moda Styl Sp.z o.o. Przewodniczy Radom Nadzorczym w firmach: Dr Irena Eris SA, LSI Software SA i Bilplast SA.