Marek Cieślak

Członek Rady Nadzorczej Bionanopark Sp. z o.o.

 

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 20 lat pracuje w administracji publicznej. Od 2006 do 2011 r. pełnił funkcję prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jako Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi zarządzał wydziałami odpowiedzialnymi za sprawy najważniejsze do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Odpowiedzialny był również za politykę rozwoju i inwestycji w mieście.