Mariola Belina-Prażmowska

Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju rozwoju i projektów strategicznych Pelion S.A.

 

Mentor edycji 2022/2023

Miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora

Liczba podopiecznych w tej edycji: 1

Język spotkań: Polski


Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.

W 2005 r. uzyskała tytuł Biegłego Rewidenta. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Deloitte Audyt Sp. z o.o., Clear Edge Polska Sp. z .o.o. oraz Thunderbird Resort Poland Sp. z o.o.

Od 2009 r. związana z firmą Pelion. Współorganizowała spółkę zależną Pelion S.A., Business Support Solution S.A., w której w latach 2010 – 2013 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Od 1 stycznia 2014 r. zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pelion S.A., sprawując nadzór nad obszarem business development oraz rozwojem innowacyjnych projektów realizowanych przez firmę. Ekspertka w zakresie rozwoju innowacyjnych projektów i budowy start-upów. Uczestniczka wielu konferencji poświęconych tej tematyce.

Ponadto, z ramienia Pelion S.A. zasiada w Radach Nadzorczych spółek Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., DOZ S.A., Business Support Solution S.A., Intelligent Logistic Solutions Sp. z o.o. Zajmuje również stanowisko Członka Zarządu litewskiej spółki zależnej Pelion – UAB oraz pełni funkcję Non Executive Director w CEPD N.V. Członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Maraton Dbam o Zdrowie”.