Mariola Belina-Prażmowska

Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju rozwoju i projektów strategicznych Pelion S.A.

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zdobyła wykształcenie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Od 2005 roku posiada tytuł Biegłego Rewidenta.

Jej ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe obejmuje zatrudnienie w renomowanych firmach, takich jak Deloitte Audyt Sp. z o.o., Clear Edge Polska Sp. z.o.o. oraz Thunderbird Resort Poland Sp. z o.o., gdzie zdobywała cenne umiejętności i wiedzę w dziedzinie finansów i audytu.

Od 2009 roku jest związana z firmą Pelion SA, gdzie odegrała kluczową rolę w tworzeniu obszaru usług wspólnych, w tym spółki Business Support Solution SA.  Przez trzy lata pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu, a następnie Prezesa BSS SA. Od 2014 roku jako Wiceprezes Zarządu Pelion S.A. jest odpowiedzialna za rozwój Firmy, realizację projektów strategicznych oraz ESG.

Z ramienia Pelion zasiada w Radach Nadzorczych spółek, takich jak: PGF S.A., Pharmapoint S.A., Medezin Sp. z o.o., które odpowiedzialne są za zaopatrzenie hurtowni farmaceutycznych i aptek w Polsce. Jest członkiem Rady Nadzorczej Urtica Sp. z o. o. - największego dystrybutora leków na rynku szpitalnym w Polsce oraz spółki Pharmalink Sp. z o. o., świadczącej usługi logistyczne dla branży farmaceutycznej.

Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej spółek DOZ S.A. i Natura Sp. z o.o., które zajmują się sprzedażą detaliczną leków oraz produktów kosmetycznych w Polsce oraz spółki Animal Care Sp. z o.o., odpowiedzialnej za rozwój internetowej sprzedaży produktów zoologicznych oraz hurtową produktów weterynaryjnych. Jest także Przewodniczącą Zarządu Admenta Sweden AB Lloyds Apotek oraz członkiem Zarządu litewskiej spółki zależnej Pelion S.A. – NFG UAB. Sprawuje też obowiązki Non Executive Director w CEPD N.V.  Pełnienie tych funkcji oddaje Jej duży wpływ na strategiczne decyzje w firmach z branży ochrony zdrowia oraz zaangażowanie w rozwój tego sektora.
Jest także członkinią Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Maraton Dbam o Zdrowie”.


Mentor w Projekcie mentorskim: edycja XI, 2023/2024

Miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora

Liczba podopiecznych w tej edycji: 1

Język spotkań: polski

Obszar wsparcia mentee:

  • Budowanie strategii i wizji zorientowanych na biznes i wyniki.
  • Tworzenie i zarządzanie interdyscyplinarnymi zespołami.
  • Zarządzanie projektami inwestycyjnymi, kapitałowymi, fuzji i przejęć.
  • Tworzenie, inicjowanie projektów innowacyjnych.
  • Tworzenie i zarządzanie start-upami.
  • Wdrażanie obszaru ESG na poziomie korporacyjnym