Mariola Dyderska-Gwoździk

Dyrektor Departamentu Skarbu PGE GiEK S.A.

Absolwentka Ekonomiki i Organizacji Budownictwa i Inwestycji na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studnia podyplomowe z zakresu bankowości, rachunkowości zarządczej i controllingu. Karierę zawodową rozpoczęła w Petro Bank S.A. (Nordea Bank Polska S.A.). Od 2010 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Skarbu w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Odpowiada za obszary zarządzania finansami, funduszy pomocowych, a do sierpnia 2014r. zarządzała również obszarem ubezpieczeń majątkowych.

Współuczestniczyła w procesie konsolidacji formalno-prawnej spółek obszaru Energetyka Konwencjonalna tj. elektrowni, kopalni i elektrociepłowni. Była Kierownikiem Projektu Cash Management dla Grupy Kapitałowej PGE, Przewodniczącym Zespołu ds. finansowania budowy elektrowni w Puławach, członkiem Zespołu ds. budowy bloków energetycznych 5 i 6 w Opolu. W ramach pełnionych obowiązków przeprowadziła proces centralizacji wszystkich funkcji w obszarze finansów, funduszy pomocowych i ubezpieczeń majątkowych obejmujący 12 Oddziałów PGE GiEK S.A.