Piotr Jerzykowski

Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Łodzi, PKO BP S.A.

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na kierunku Organizacja i Zarządzanie, który ukończył w 1986r.
Od 1992 roku związany zawodowo z PKO Bankiem Polskim. Aktualnie Dyrektor Regionalnego Centrum Korporacyjnego w Łodzi, które zajmuje się obsługą bankową przedsiębiorstw z obszaru Łodzi i okolic.