prof. Anna Fornalczyk

ekonomistka, nauczyciel akademicki, była prezes Urzędu Antymonopolowego

 

Absolwentka Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (1968), współzałożyciel firmy doradczej COMPER Fornalczyk i Wspólnicy Sp.j. zajmującej się ochroną konkurencji (praktyki anty-konkurencyjne, fuzje i przejęcia) i pomocą publiczną dla przedsiębiorców.

Pracownik akademicki w Uniwersytetu Łódzkiego (1968-2002), WSB w Nowym Sączu (2003-2008) oraz Politechniki Łódzkiej (2008-2013). Wykładała na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mikroekonomii stosowanej, ekonomii prawa konkurencji w kontekście restrukturyzacji, prywatyzacji, demonopolizacji, pomocy publicznej w Polsce i w Unii Europejskiej.

W latach 1990-1995 była prezesem Urzędu Antymonopolowego. W latach 1998–2000 pełniła funkcję szefa Gabinetu Politycznego ministra finansów Leszka Balcerowicza. W roku 1991 uczestniczyła w negocjacjach stowarzyszeniowych Polski  i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a po stowarzyszeniu kierowała procesem harmonizacji polskiego prawa konkurencji i pomocy publicznej do standardów wspólnotowych. Pełniła też różne funkcje w resortowych grupach eksperckich, m.in. w 2003 weszła w skład Zespołu Doradców przy Ministrze Finansów.

W latach 2005-2014 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego. Od 2004 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Laboratorium Kosmetycznego „Dr Irena Eris” a od 2001 w Radzie Dyrektorów Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Jest członkinią rady dyrektorów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Komitetu Zarządzającego European Policy Centre z siedzibą w Brukseli.

Jest konsultantem Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania UW oraz autorką licznych publikacji, w tym artykułów dotyczących polityki i prawa konkurencji oraz książki pt. Biznes a ochrona konkurencji wydanej w 2007 roku (drugie wydanie 2012 rok).