prof. Katarzyna Jaszczołt

Wydział Lingwistyki Teoretycznej i Stosowanej, University of Cambridge

 

Katarzyna M. Jaszczołt jest profesorem lingwistyki i filozofii języka na Uniwersytecie Cambridge, oraz wykładowcą w Newham College, autonomicznym kolegium wchodzącym w skład Uniwersytetu Cambridge.

Jej zainteresowania naukowe mają zróżnicowany charakter, co znajduje odzwierciedlenie w szerokim zakresie tematycznym publikacji, które obejmują: zagadnienia z dziedziny semantyki, pragmatyki i filozofii języka, a w szczególności askrypcji postaw zdaniowych, zagadnienia reprezentacji czasu, relacji między semantyką a pragmatyką, autorską teorię Semantyki Znaczeń Domyślnych oraz kwestie dwuznaczności i niedookreślenia. Wśród realizowanych przez nią projektów znajduje się Expressing the Self: Cultural Diversity and Cognitive Universals, czy monografia The Semantics of Linguistic Interaction.

Jest autorką wielu książek, m. in. Representing Time (wyd. w 2009 przez Oxford Uniwersity Press), Default Semantics (2005 OUP), Semantics and Pragmatics (2002, wyd. Longman) and Discourse, Beliefs and Intentions (1999, wyd. Elsevier). Jest członkiem licznych kolegiów redakcyjnych, oraz głównym redaktorem serii wydawniczej Oxford Studies of Time in Language and Though. Napisała ponad 80 artykułów naukowych i objęła redakcją łącznie 11 publikacji naukowych, w tym The Cambridge Handbook of Pragmatics (2012). W 2012 roku została członkiem Academia Europaea, prestiżowej organizacji zrzeszającej 2,5 tys. naukowców z całego świata, w tym 50 laureatów Nagrody Nobla.