Prof. Krystyna Nowak-Fabrykowski

Central Michigan University

Dr Krystyna Nowak-Fabrykowski jest profesorem Wczesnego Dzieciństwa w Central Michigan University w USA. 

Prof. dr hab. Krystyna Nowak-Fabrykowski urodziła się w Polsce. Studiowała w Polsce na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Warszawskim (doktorat), we Francji na Sorbonie (dyplom z nauczania języka francuskiego jako drugiego języka), w Kanadzie na Uniwersytecie Laval.
Prowadziła badania we Francji, badając metody nauczania Freineta i jego teorię nauczycieli, a także doktoryzowała się. Pracę magisterską skoncentrowała na roli symboli w procesie nauczania dzieci. 
Po wyjeździe z Polski w 1981 roku mieszkała i studiowała we Francji, a następnie przeniosła się do Kanady, gdzie kontynuowała studia. Uczyła także dzieci języka francuskiego we francuskich szkołach immersyjnych. 

Od ponad dwudziestu pięciu lat wykłada na uniwersytetach w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jest autorką lub współautorką ponad 40 artykułów. Opublikowała 3 książki: Different Perspectives on Caring: Making Caring a Metacognitive Activity, Education in Transition: Changes in Eastern and Central Europe (red.), International Trends in Preparation of Early Childhood Teachers in the Changing World (współredaktor z J. Bałachowiczem i Z. Zbroga).

Jej główne zainteresowania badawcze to rozwój moralny dzieci ze szczególnym uwzględnieniem troski i przyjaźni, rozwój poznawczy małych dzieci, zwłaszcza reprezentacja symboliczna oraz przygotowanie nauczycieli wczesnoszkolnych. Profesor Krystyna Nowak-Fabrykowski publikuje w USA, Kanadzie, Anglii i Polsce.