prof. Piotr Płoszajski

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1994-2018)

Absolwent Harvard Business School, USA, stypendysta m.in. The British Academy, CNRS w Paryżu, The Swiss Foundation, Chiba Univ., Tokyo oraz Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA. W 1987-1991 dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a w 1993-1998 Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Nauk.

Autor ponad 220 publikacji, w tym kilku książek w języku angielskim. Ostatnio zajmuje się Nową Gospodarką, wpływem technologii na modele biznesowe, internetem obiektów, przedsiębiorczością, crowdsourcingiem, społeczną odpowiedzialnością biznesu i marketingiem dla „nowego klienta“. Współautor szeregu pionierskich badań międzynarodowych nt. m.in. nowej przedsiębioczości post-socjalistycznej, zarządzania wiedzą, innowacyjności przedsiębiorstw i tzw. wiedzy ukrytej (tacit knowledge). 

Wykładowca na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii. Od kilku lat Visiting Professor na universytetach w Minneapolis, Kijowie, Dortmundzie i Wiedniu. Doradca i wykładowca w wielu korporacjach polskich i międzynarodowych, m.in. Samsung, HP, PZU SA, PKO SA, BreBank, Millenium Bank, Kredyt Bank, Orlen, Lotos, MasterCard, Masterfood, Microsoft, TP SA, Orange, T-Mobile, P&G, McKinsey, Oracle, Polbank, Fortis Bank, Expander, Auchan, PWPW, Lafarge, i in. Współzałożyciel Polsko-Japońskiego Komitetu Gospodarczego w Polsce. Członek kilku rad nadzorczych.