prof. Ryszard Jajte

Profesor emerytowany Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Urodzony w 1933 r., w 1959 r. ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie Łódzkim i od tego czasu związany był z uczelnią zawodowo i naukowo. Przeszedł przez wszystkie stopnie akademickiej kariery, zostając profesorem zwyczajnym w 1982 r., był kierownikiem Zakładu Rachunku Prawdopodobieństwa kierownikiem Zakładu Teorii Prawdopodobieństwa i Statystyki, przez wiele kadencji dyrektorem Instytutu Matematyki UŁ. Uważa się go za twórcę tzw. łódzkiej szkoły prawdopodobieństwa.

Jest autorem lub współautorem ponad 100 oryginalnych prac naukowych z teorii prawdopodobieństwa i analizy funkcjonalnej. Ogromny respekt budzą bieżące osiągnięcia Profesora – publikowane w ciągu ostatnich kilku lat w „Annals of Probablity”, „Proceedings of AMS”, „Tieorii Wierojatnosti”, „Ergodic Theory and Dynamical Systems”. Profesor Jajte był wieloletnim członkiem Komitetu Nauk Matematycznych PAN, od roku 1959 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, od 1973 r. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, oraz od 1978 r. Amerykańskiego Towarzystwa Matematycznego. Był wielokrotnie zapraszany jako visiting professor do uniwersytetów amerykańskich (Wayne State University, University of Tenneessee, Knoxville oraz University of North Carolina, Chapel Hill) oraz niemieckich (uniwersytety w Tbingen, Dortmundzie, Getyndze, Heidelbergu, Mnster i Regensburgu).

Profesor Jajte otrzymał wiele nagród naukowych Ministra i Rektora UŁ. Jest Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski, został odznaczony Honorową Odznaką m. Łodzi (1982), medalem UŁ w Służbie Społeczeństwa i Nauce, Medalem Jubileuszowym 50-lecia UŁ, medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uzyskał też Nagrodę Miasta Łodzi (2005 r.).