Rafał Skowroński

Właściciel Capital Markets Advisory

 

Mentor w VI edycji projektu mentorskiego 2018/2019

Miejsce spotkań mentoringowych (miejscowość): Warszawa


Ekspert w dziedzinie transakcji kapitałowych, budowy strategii firm oraz restrukturyzacji. W trakcie swojej kariery zawodowej tworzył strategie biznesowe i plany restrukturyzacji dla firm w Polsce i Niemczech. Ma na swoim koncie realizację kilkudziesięciu transakcji przejęć oraz ofert publicznych dla podmiotów z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, budowlanej, przemysłu chemicznego, branży samochodowej, dóbr konsumpcyjnych oraz handlu detalicznego.

Podczas swojej kariery zawodowej współpracował z Arthur Andersen, kierował zespołem restrukturyzacji w Roland Berger Strategy Consultans oraz departamentem fuzji i przejęć w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander). Obecnie pełni funkcje Dyrektora ds. Strategii  i Rozwoju Sieci Aptek Ziko.

Rafał Skowroński ukończył studia na kierunku  Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne ze specjalizacją Finanse Międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz jest absolwentem programu stypendialnego DAAD na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech.

Płynnie posługuje się językami angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Prywatnie jest pasjonatem podróży oraz sportów wytrzymałościowych.