Rafał Skowroński

Head of Energy and Infrastructure Advisory Poland, JLL

Ekspert w dziedzinie transakcji kapitałowych, budowy strategii firm oraz restrukturyzacji. W trakcie swojej kariery zawodowej tworzył strategie biznesowe i plany restrukturyzacji dla firm w Polsce i Niemczech. Ma na swoim koncie realizację kilkudziesięciu transakcji przejęć oraz ofert publicznych dla podmiotów z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, budowlanej, przemysłu chemicznego, branży samochodowej, dóbr konsumpcyjnych oraz handlu detalicznego.

Podczas swojej kariery zawodowej współpracował z Arthur Andersen, kierował zespołem restrukturyzacji w Roland Berger Strategy Consultans oraz departamentem fuzji i przejęć w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander). W latach 2017- 2020 pełnił funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Sieci Aptek Ziko. Od 2021 w firmie JLL jest zatrudniony na stanowisku Head of Energy and Infrastructure Advisory Poland.

Rafał Skowroński ukończył studia na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne ze specjalizacją Finanse Międzynarodowe na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz jest absolwentem programu stypendialnego DAAD na Uniwersytecie Bayreuth w Niemczech.

Płynnie posługuje się językami angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Prywatnie jest pasjonatem podróży oraz sportów wytrzymałościowych.