Tomasz Stamirowski

Partner Zarządzający Avallon Sp. z o.o.

Ukończył Handel Zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim i Zarządzanie na Uniwersytecie w Grenoble, we Francji.Od roku 1995 związany z branżą private equity, był m.in. Wiceprezesem Zarządu Pekao Fundusz Kapitałowy.Posiada doświadczenie w restrukturyzacji zdobyte w Departamencie Restrukturyzacji PBG Bank S.A. Był członkiem zarządu firm produkcyjnych. Uczestniczył w radach nadzorczych wielu spółek, w tym giełdowych (między innymi: STOMIL SANOK,ZETKAMA, Bank BPH). Od roku 2001 związany z AVALLON, prowadził szereg projektów wykupów menedżerskich.