ul. Pomorska 46/48,
91-408 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Cechy związane z pozycją w rodzeństwie rozwijają się na podstawie pięciu okoliczności narodzin: kolejności narodzin , płci dziecka, różnicy wieku pomiędzy rodzeństwem, płci rodzeństwa, oraz pozycji w rodzeństwie jaka charakteryzuje rodziców . Od wielu lat naukowcy badają zależność pomiędzy osobowością człowieka a kolejnością narodzin dzieci przypisując jej decydująca rolę w większości życiowych wyborów, umiejętności budowania związków z innymi a nawet w kształtowaniu najważniejszych cech charakteru.

Celem zajęć będzie:

1. scharakteryzowanie poszczególnych pozycji w rodzeństwie (najstarsi, najmłodsi, średni, jedynacy, bliźnięta)

2. wskazanie w jaki sposób pozycja w rodzeństwie może:

a. determinować funkcjonowanie w grupie

b. kształtować niektóre z cech osobowości

c. wpływać na podejmowanie życiowych decyzji

3. obalanie mitów np. mitu , że jedynacy są egoistami

 

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 150 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

Wspólnie z uczestnikami zajęć spróbujemy zastanowić się nad ideałem kobiecego piękna. Prześledzimy kanony piękna, które królowały w kolejnych epokach, zobaczymy jak z pomocą matematyki zbudować model twarzy idealnej w odniesieniu do klasycznych proporcji, a także sprawdzimy miary idealnego ciała.

Na koniec zastanowimy się nad zagrożeniami, które pojawiają się na drodze do doskonałości.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Ćwiczenia dotyczące etapowości życia, pojęcia dorosłość, zadań rozwojowych, uczestnicy będą mogli dowiedzieć się czym jest dorosłość, jaka jest jej charakterystyka, co to znaczy być dorosłym oraz czy i jak można się do tego etapu życia przygotować.

Zakres tematyczny działania: Relacje interpersonalne, wzmacnianie procesów poznawczych, myślenie kreatywne, rozwijanie refleksyjności nad własnym życiem.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 150 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 20 osób

Pojęcie „mądrość”, jako kategoria kompetencji niezbędnych jednostce w życiu, zaczęła w ostatnich latach pojawiać się w dyskusji nie tylko nad funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie ale także nad istotą zmian w edukacji. Takie wychowanie postulowane już było przez Arystotelesa i Sokratesa. Jednak współczesna szkoła nadal kształci przede wszystkim pamięć i zdolności analityczne.

Celem warsztatów jest zatem ukazanie możliwości wykorzystania technik twórczego myślenia do analizy i rozwiązywania problemów, z jakimi młodzież może się spotkać w szkole lub poza nią, także przy wyborze kierunku studiów, zawodu czy kolejnej szkoły. Podczas realizacji konkretnych zadań – także we współpracy z innymi - słuchacze doświadczą procesu generowania pomysłów dla rozwiązania jakiegoś problemu, analizy ich przydatności, przewidywania pozytywnych i negatywnych skutków hipotetycznie podjętych decyzji czy projektowania etapów prowadzących do osiągnięcia celu.

W warsztatach zostaną wykorzystane także materiały wizualne: do prezentacji technik rozwiązywania problemów oraz zadań warsztatowych.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 120 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 - 30 osób

Arteterapia to sposób oddziaływania na drugiego człowieka i kontaktu z nim za pośrednictwem sztuki. Sposób ten zdobywa coraz więcej zwolenników, gdyż okazuje się, że ta nieinwazyjna, niefarmakologiczna metoda jest skuteczna w działaniu, a w dodatku przyjemna. Potrafi rozbudzić wrażliwość, a nawet odkryć nieznane talenty.

Na czym polega ten fenomen?

Czy wystarczy włączyć płytę CD albo rozłożyć kolorowankę, by rozpocząć proces arteterapeutyczny?

Komu może pomóc sztuka?

Czy ta metoda ma długą historię, czy została odkryta niedawno?

Jakie dziedziny sztuki działają terapeutycznie?

Na te i inne odpowiedzi dadzą odpowiedź zajęcia „Ja w zwierciadle sztuki”. Zajęcia będą składać się z części wykładowej, podczas której słuchacze poznają podstawowe założenia arteterapii, oraz części warsztatowej, która pozwoli im wziąć udział w przykładowym procesie arteterapeutycznym w pozycji uczestnika.

 


Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 - 20 osób

W XXI wieku mamy duże zapotrzebowanie na przeżywanie przyjemności a jak ognia unikamy przykrości. Ale czy tak powinno być? Czy intensyfikacja pozytywnych emocji rzeczywiście ubogaca życie? Jak osiągnąć stan przyjemności bez sztucznych środków ( substancji psychoaktywnych)? Na te i inne pytania dotyczące emocji zostaną udzielone/wypracowane odpowiedzi podczas warsztatu.

Celem warsztatów jest ukazanie specyfiki natury ludzkich emocji. Zapoznanie uczestników z emocjami podstawowymi i pochodnymi, jak również z naturalnymi sposobami poprawy swojego samopoczucia.

W warsztatach zostaną wykorzystane metody interaktywne.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 12 - 18 osób

Mimo powszechnego użycia słowa „kłamstwo” oraz intuicyjności jego znaczenia wciąż nie jest ono zdefiniowane jednoznacznie, ani na gruncie psychologii, ani teorii komunikacji, czy też językoznawstwa. Posługując się licznymi przykładami, przedstawię możliwe sposoby rozumienia czym jest kłamstwo oraz wynikające z tego konsekwencje. Będzie więc mowa m.in. o standardowej formie kłamania, o świadomym i celowym sugerowaniu fałszu, o kłamaniu przez mówienie prawdy, o kłamaniu bez słów. Ponieważ kłamstwo jest pojęciem podstawowym dla zdefiniowania manipulacji, w wykładzie zostanie też przedstawione rozumienie i tego zjawiska.

Po wysłuchaniu wykładu uczestnicy powinni umieć nie tylko szerzej a więc trafniej rozumieć czym jest kłamstwo, ale także powinni rozumieć proces manipulowania innym człowiekiem. Celem wykładu jest bowiem ułatwienie skutecznej obrony zwłaszcza przed manipulacją.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Celem warsztatu jest przybliżenie wiedzy o stresie i jego konsekwencjach oraz wzmocnienie strategii radzenia sobie ze stresem u uczniów. Podczas zajęć uczeń dokona diagnozy aktualnego poziomu stresu oraz oceny jego źródeł i skutków w sferze psychicznej i fizycznej. Zaprezentowane zostaną propozycje sposobów radzenia sobie ze stresem – związanych ze zmianą sposobu myślenia, relaksacją, zmianą zachowań.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 - 20 osób

O różnych odkryciach psychologii można przeczytać praktycznie w każdej ukazującej się gazecie. Dzieci kobiet, które słuchają w ciąży muzyki Mozarta są mądrzejsze. Człowiek wykorzystuje tylko 10% swojego mózgu. Można mieć doskonale podzielną uwagę. Podczas warsztatu uczestnicy poprzez granie w wielką interaktywną grę prześledzą najczęściej pojawiające się w mediach mity dotyczące psychologii popularnej, będą mieli możliwość ich zweryfikowania oraz poznania skąd się wzięły.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 180 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 - 30 osób

Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa, zbrodnią, która godzi w podstawowe prawa człowieka. Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji na temat tego zjawiska. Znajomość aspektów prawnych, form wykorzystania ofiar handlu ludźmi czy metod działania sprawców ma walor profilaktyczny – zwiększa świadomość oraz zakres wiedzy, a także uwrażliwia na zagrożenia związane z omawianą kwestią.

 


Forma zajęć: Wykład/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących zjawiska przemocy domowej. Wspólnie podejmiemy próbę zdefiniowania istoty tego społecznego problemu, skupimy się na przyczynach i uwarunkowaniach przemocy w rodzinie, określimy jej formy, prześledzimy przebieg zdarzeń oraz konsekwencje doświadczania cierpienia ze strony najbliższych osób.

 


Forma zajęć: Wykład/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń