ul. Pomorska 46/48,
91-408 Łódź

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW – LISTA TEMATÓW

Cechy związane z pozycją w rodzeństwie rozwijają się na podstawie pięciu okoliczności narodzin: kolejności narodzin , płci dziecka, różnicy wieku pomiędzy rodzeństwem, płci rodzeństwa, oraz pozycji w rodzeństwie jaka charakteryzuje rodziców . Od wielu lat naukowcy badają zależność pomiędzy osobowością człowieka a kolejnością narodzin dzieci przypisując jej decydująca rolę w większości życiowych wyborów, umiejętności budowania związków z innymi a nawet w kształtowaniu najważniejszych cech charakteru.

Celem zajęć będzie:

1. scharakteryzowanie poszczególnych pozycji w rodzeństwie (najstarsi, najmłodsi, średni, jedynacy, bliźnięta)

2. wskazanie w jaki sposób pozycja w rodzeństwie może:

a. determinować funkcjonowanie w grupie

b. kształtować niektóre z cech osobowości

c. wpływać na podejmowanie życiowych decyzji

3. obalanie mitów np. mitu , że jedynacy są egoistami

 

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 150 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 – 30 osób

Wspólnie z uczestnikami zajęć spróbujemy zastanowić się nad ideałem kobiecego piękna. Prześledzimy kanony piękna, które królowały w kolejnych epokach, zobaczymy jak z pomocą matematyki zbudować model twarzy idealnej w odniesieniu do klasycznych proporcji, a także sprawdzimy miary idealnego ciała.

Na koniec zastanowimy się nad zagrożeniami, które pojawiają się na drodze do doskonałości.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Ćwiczenia dotyczące etapowości życia, pojęcia dorosłość, zadań rozwojowych, uczestnicy będą mogli dowiedzieć się czym jest dorosłość, jaka jest jej charakterystyka, co to znaczy być dorosłym oraz czy i jak można się do tego etapu życia przygotować.

Zakres tematyczny działania: Relacje interpersonalne, wzmacnianie procesów poznawczych, myślenie kreatywne, rozwijanie refleksyjności nad własnym życiem.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 150 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Do 20 osób

Pojęcie „mądrość”, jako kategoria kompetencji niezbędnych jednostce w życiu, zaczęła w ostatnich latach pojawiać się w dyskusji nie tylko nad funkcjonowaniem jednostki w społeczeństwie ale także nad istotą zmian w edukacji. Takie wychowanie postulowane już było przez Arystotelesa i Sokratesa. Jednak współczesna szkoła nadal kształci przede wszystkim pamięć i zdolności analityczne.

Celem warsztatów jest zatem ukazanie możliwości wykorzystania technik twórczego myślenia do analizy i rozwiązywania problemów, z jakimi młodzież może się spotkać w szkole lub poza nią, także przy wyborze kierunku studiów, zawodu czy kolejnej szkoły. Podczas realizacji konkretnych zadań – także we współpracy z innymi - słuchacze doświadczą procesu generowania pomysłów dla rozwiązania jakiegoś problemu, analizy ich przydatności, przewidywania pozytywnych i negatywnych skutków hipotetycznie podjętych decyzji czy projektowania etapów prowadzących do osiągnięcia celu.

W warsztatach zostaną wykorzystane także materiały wizualne: do prezentacji technik rozwiązywania problemów oraz zadań warsztatowych.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 120 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 - 30 osób

Arteterapia to sposób oddziaływania na drugiego człowieka i kontaktu z nim za pośrednictwem sztuki. Sposób ten zdobywa coraz więcej zwolenników, gdyż okazuje się, że ta nieinwazyjna, niefarmakologiczna metoda jest skuteczna w działaniu, a w dodatku przyjemna. Potrafi rozbudzić wrażliwość, a nawet odkryć nieznane talenty.

Na czym polega ten fenomen?

Czy wystarczy włączyć płytę CD albo rozłożyć kolorowankę, by rozpocząć proces arteterapeutyczny?

Komu może pomóc sztuka?

Czy ta metoda ma długą historię, czy została odkryta niedawno?

Jakie dziedziny sztuki działają terapeutycznie?

Na te i inne odpowiedzi dadzą odpowiedź zajęcia „Ja w zwierciadle sztuki”. Zajęcia będą składać się z części wykładowej, podczas której słuchacze poznają podstawowe założenia arteterapii, oraz części warsztatowej, która pozwoli im wziąć udział w przykładowym procesie arteterapeutycznym w pozycji uczestnika.

 


Forma zajęć: Wykład/Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 - 20 osób

W XXI wieku mamy duże zapotrzebowanie na przeżywanie przyjemności a jak ognia unikamy przykrości. Ale czy tak powinno być? Czy intensyfikacja pozytywnych emocji rzeczywiście ubogaca życie? Jak osiągnąć stan przyjemności bez sztucznych środków ( substancji psychoaktywnych)? Na te i inne pytania dotyczące emocji zostaną udzielone/wypracowane odpowiedzi podczas warsztatu.

Celem warsztatów jest ukazanie specyfiki natury ludzkich emocji. Zapoznanie uczestników z emocjami podstawowymi i pochodnymi, jak również z naturalnymi sposobami poprawy swojego samopoczucia.

W warsztatach zostaną wykorzystane metody interaktywne.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 12 - 18 osób

Mimo powszechnego użycia słowa „kłamstwo” oraz intuicyjności jego znaczenia wciąż nie jest ono zdefiniowane jednoznacznie, ani na gruncie psychologii, ani teorii komunikacji, czy też językoznawstwa. Posługując się licznymi przykładami, przedstawię możliwe sposoby rozumienia czym jest kłamstwo oraz wynikające z tego konsekwencje. Będzie więc mowa m.in. o standardowej formie kłamania, o świadomym i celowym sugerowaniu fałszu, o kłamaniu przez mówienie prawdy, o kłamaniu bez słów. Ponieważ kłamstwo jest pojęciem podstawowym dla zdefiniowania manipulacji, w wykładzie zostanie też przedstawione rozumienie i tego zjawiska.

Po wysłuchaniu wykładu uczestnicy powinni umieć nie tylko szerzej a więc trafniej rozumieć czym jest kłamstwo, ale także powinni rozumieć proces manipulowania innym człowiekiem. Celem wykładu jest bowiem ułatwienie skutecznej obrony zwłaszcza przed manipulacją.

 


Forma zajęć: Wykład
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Celem warsztatu jest przybliżenie wiedzy o stresie i jego konsekwencjach oraz wzmocnienie strategii radzenia sobie ze stresem u uczniów. Podczas zajęć uczeń dokona diagnozy aktualnego poziomu stresu oraz oceny jego źródeł i skutków w sferze psychicznej i fizycznej. Zaprezentowane zostaną propozycje sposobów radzenia sobie ze stresem – związanych ze zmianą sposobu myślenia, relaksacją, zmianą zachowań.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 - 20 osób

O różnych odkryciach psychologii można przeczytać praktycznie w każdej ukazującej się gazecie. Dzieci kobiet, które słuchają w ciąży muzyki Mozarta są mądrzejsze. Człowiek wykorzystuje tylko 10% swojego mózgu. Można mieć doskonale podzielną uwagę. Podczas warsztatu uczestnicy poprzez granie w wielką interaktywną grę prześledzą najczęściej pojawiające się w mediach mity dotyczące psychologii popularnej, będą mieli możliwość ich zweryfikowania oraz poznania skąd się wzięły.

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 180 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 15 - 30 osób

Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa, zbrodnią, która godzi w podstawowe prawa człowieka. Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji na temat tego zjawiska. Znajomość aspektów prawnych, form wykorzystania ofiar handlu ludźmi czy metod działania sprawców ma walor profilaktyczny – zwiększa świadomość oraz zakres wiedzy, a także uwrażliwia na zagrożenia związane z omawianą kwestią.

 


Forma zajęć: Wykład/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom podstawowych informacji dotyczących zjawiska przemocy domowej. Wspólnie podejmiemy próbę zdefiniowania istoty tego społecznego problemu, skupimy się na przyczynach i uwarunkowaniach przemocy w rodzinie, określimy jej formy, prześledzimy przebieg zdarzeń oraz konsekwencje doświadczania cierpienia ze strony najbliższych osób.

 


Forma zajęć: Wykład/Dyskusja
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: Bez ograniczeń

Bezstresowe życie nie istnieje - każdy z nas codziennie mierzy się z sytuacjami, które powodują różny poziom napięcia. Spóźniony autobus, niezapowiedziana kartkówka czy kłótnia z bliską osobą wpływają na to jak się zachowujemy, jakie emocje nam towarzyszą i tego nie da się wyłączyć, jednak można nauczyć się tym zarządzać. Dlatego zapraszamy na warsztaty, podczas których:

 • Opowiemy czym jest stres i skąd się bierze,
 • Wspólnie poszukamy źródeł napięcia i efektywnych sposobów radzenia sobie z nim,
 • Pokażemy techniki relaksacyjne które pomogą przygotować się na to co trudne,
 • Podpowiemy, jak nim zarządzać, aby nie wpływał na skuteczność podejmowanych działań.

 

(Zajęcia przygotowane przez studentów z Koła Naukowego - Studenckiego Biura Karier Profil)

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 120 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 14 osób

Emocje są naszymi przyjaciółmi, chociaż czasem potrafią utrudnić nam funkcjonowanie. Warto w takich sytuacjach spróbować się z nimi skomunikować i traktować je jak bliską osobę. Regulowanie emocji jest częścią bycia szczęśliwym i dojrzałym człowiekiem, a rozpoznawanie emocji u innych pomaga w pielęgnowaniu relacji. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, skąd powstają emocje, jak na nas wpływają oraz na jakie sposoby możemy je okiełznać. Również pomagamy w rozwijaniu inteligencji emocjonalnej. Emocje odczuwa każdy z nas, choć czasami bywają trudne i wolelibyśmy ich nie przeżywać. Kłótnia z rodzicami, zdany egzamin, spóźnienie się na pociąg czy inne codziennie sytuacje wywołują w nas szereg różnych emocji, które wpływają na nasze zachowanie i relacje z innymi. Emocji nie da się wyłączyć, więc warto się z nimi zaprzyjaźnić, nawet z tymi, które wymagają od nas trochę więcej pracy. Zapraszamy na warsztaty, na których:

 • Dowiecie się czym są emocje i skąd się one biorą,
 • Wspólnie zastanowimy się nad tym, jak różne uczucia i emocje wpływają na nas i na nasze zachowanie,
 • Pokażemy różne sposoby regulowania emocji, przydatne w sytuacjach, kiedy ich siła jest duża,
 • Zastanowimy się nad tym, jak ułatwiać przeżywanie emocji innym.

 

(Zajęcia przygotowane przez studentów z Koła Naukowego - Studenckiego Biura Karier Profil)

 

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 120 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 14 osób

Na co dzień towarzyszy nam wiele schematów, reguł i norm w które potrzebujemy się wpasować. One są dobre, bo pozwalają szybko podejmować decyzje, dają na poczucie bezpieczeństwa, bo wiemy czego się spodziewać i czego ktoś od nas oczekuje. Czasami jednak bywa tak, że rozwiązanie jakiegoś problemu, czy trudności wymaga wyjścia poza schemat i znalezienia rozwiązania innego niż dotychczas, a to może być nie lada wyzwaniem. Zapraszamy na warsztat na którym:

 • Dowiecie się jak uciszyć wewnętrznego skąpca poznawczego, który drzemie w każdym z nas, 
 • Przyjrzymy się kreatywności - czym jest i jak możemy ją rozwijać,
 • Pokażemy Ci jak rozwijać innowacyjne myślenie i generować oryginalne pomysły,
 • Wspólnie poszukamy twórczych rozwiązań na rozmaite problemy. 

 

(Zajęcia przygotowane przez studentów z Koła Naukowego - Studenckiego Biura Karier Profil)

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 120 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 14 osób

 

Komunikujemy się każdego dnia, nieustannie, nawet jak nic nie mówimy to i tak wyrażamy siebie. Wszyscy chcemy być dobrze zrozumiani, dlatego czy kiedykolwiek zastanawialiście się jaka jest jakość waszej komunikacji? Czy inni słyszą to co chcecie, żeby usłyszeli? Pomimo tego, że komunikacja to trudna sztuka, to można się jej nauczyć Dlatego zapraszamy na warsztaty, podczas których:

 • Opowiemy, czym jest komunikacja i jaką rolę pełni w naszym życiu,
 • Zastanowimy się, czym jest aktywne słuchanie i dlaczego jest ono tak ważne,
 • Porozmawiamy o sposobach: mówienia o emocjach, wyrażania opinii oraz stawiania granic tak, aby druga osoba nie poczuła się przez nas nieszanowana,
 • Wspólnie ustalimy, co może utrudniać nam rozmowę i zrozumienie drugiej osoby.

 

(Zajęcia przygotowane przez studentów z Koła Naukowego - Studenckiego Biura Karier Profil)

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 120 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 14 osób

Przed Tobą ważny test, poświęcasz na naukę wiele wolnych wieczorów, dostajesz kartkę i nagle jedyne co masz w głowie to pustka... Znajome, prawda? Zastanawiasz się, co może pomóc Ci w zapamiętaniu materiału na sprawdzian? Odpowiedź jest prosta – mnemotechniki. Pod tą skomplikowaną nazwą kryją sposoby, na ułatwienie zapamiętywania różnych i formacji! Poznaj je razem z nami! Podczas warsztatów: 

 • Opowiemy czym jest pamięć i co na nią wpływa,
 • Zastanowimy się wspólnie, jak poprawić nasze zapamiętywanie,
 • Przedstawimy i opowiemy o różnych mnemotechnikach,
 • Zastanowimy się wspólnie, w jakich sytuacjach mnemotechniki mogą nam pomóc.

 

(Zajęcia przygotowane przez studentów z Koła Naukowego - Studenckiego Biura Karier Profil)

 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 120 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: 14 osób

Celem warsztatu jest wprowadzenie pojęcia samoooceny i nabycie wiedzy o obszarach i poziomach własnej samooceny. Przedstawione zostaną propozycje oddziaływań psychologicznych mających na celu wzmocnienie pozytywnej samooceny człowieka.

(Zajęcia przygotowane przez studentów SKN Psychologii Społecznej)
 Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: brak danych

Celem warsztatu jest rozwijanie umiejętności interpersonalnych przez naukę wyrażania własnych potrzeb, zauważania potrzeb innych ludzi oraz naukę interpretowania zachowań innych osób. Uczestnicy zapoznają się z pojęciem asertywności, w praktyce poznają zasady przyjmowania odmowy, pochwał oraz krytyki.
 

(Zajęcia przygotowane przez studentów SKN Psychologii Społecznej)
 


Forma zajęć: Warsztat
Czas trwania zajęć: 90 min.
Dopuszczalna liczba uczestników: brak danych