Akcja Żonkile 2023

Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w wolontariacie podczas akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, która odbędzie się 19 kwietnia 2023 (środa). Akcję organizuje Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Dlaczego żonkile?

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi, wiosennymi kwiatami.

Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci. My wszyscy, którzy chcieliśmy pamiętać, zanosiliśmy na Muranów żonkile. Akcji od początku towarzyszył hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych

– Paula Sawicka, psycholożka, była nauczycielka akademicka, związana z opozycją demokratyczną. Wspólnie z Markiem Edelmanem napisała książkę "I była miłość w getcie".

Jak zostać wolontariuszem

W tym roku żonkile będziemy wręczać także poza Warszawą! Zgłoszenia chętnych muszą dotrzeć do Muzeum do 13 lutego włącznie w postaci formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN).

Zdjęcie promocyjne POLIN

Wolontariat, poza ciekawym doświadczeniem, daje możliwość współtworzenia dużej kampanii społecznej, spotkań i spacerów edukacyjnych dotyczących historii Żydów polskich, a poza tym ciekawe warsztaty komunikacyjne, porozumienie wolontariackie i zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w wolontariacie (minimum 8 godzin).

fot. Kacper Rokicki

Więcej informacji na temat zasad udziału w Akcji Żonkile.

W Łodzi zgłoszenia zbiera Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Jeżeli już się zdecydowałaś / zdecydowałeś aplikuj pod tym linkiem: Akcja Żonkile 2023 – wolontariat indywidualny (Łódź) | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Materiał: Muzeum Żydów Polskich POLIN.

Zdjęcia: Muzeum Żydów Polskich POLIN i Kacper Rokicki