Czy filozofia nauczy nas myślenia? Spotkanie wokół książki Matthew Lipmana

Zapraszamy na inspirujące spotkanie wokół książki „Myślenie w edukacji” Matthew Lipmana, twórcy i popularyzatora metody filozofowania z dziećmi (Philosophy for Children), przekonującego, że „dopóki i nauczyciele nie będą się uczyć filozofii i umieć filozofować, nie ma większych widoków na myślenie w edukacji”. Spotkanie odbędzie się on-line 12 stycznia 2023 r. (czwartek) o godzinie 17:00.

grafika z napisem Czy filozofia nauczy nas myślenia?

Myślenie w edukacji” Matthew Lipmana to klasyka teorii edukacji, twórcy programu Philosophy for Children, który zapoczątkował nowy ruch edukacyjny ukierunkowany na rozwijanie myślenia. Książka stanowi syntezę wiedzy na ten temat. Autor skupia się na trzech formach myślenia: twórczym, krytycznym I troskliwym oraz sposobach Ich rozwijania.

Wspólnie zastanowimy się:

 • Czy myślenia można nauczać?
 • Jak kształcić krytyczne, twórcze i troskliwe myślenie?
 • Dlaczego warto filozofować?
 • Czy filozofowanie to studiowanie historii idei?
 • Czy dzieci mogą dociekać filozoficznie?
 • Gdzie w polskich realiach edukacyjnych znaleźć miejsce na dociekania filozoficzne?

Teoretyczno-praktyczny projekt Lipmana przedstawiony w tej książce jest propozycją swoistego ufilozoficznienia edukacji. Ma się ono odbywać – oprócz regularnych lekcji filozofowania – przez korzystanie z prototypu, jakim jest filozoficzna wspólnota dociekania: we wszystkich dziedzinach przedmiotowych jedną z metod uczenia się i nauczania może być tworzenie analogicznych wspólnot jako środowisk, które sprzyjają wzmacnianiu myślenia i sądzenia przez dialogiczne dyskusje mogące przekraczać granice dyscyplin.

Anna Łagodzka

 

Praca Lipmana jest publikacją ważną, bo konfrontującą nas z głosem jednego z najwybitniejszych popularyzatorów idei rozwijania myślenia krytycznego w edukacji. Pomimo upływu czasu te koncepcje i idee są ciągle aktualne i istotne, a nadal nie w pełni reprezentowane w polskiej praktyce edukacyjnej. (…) Spotkanie z lipmanowską propozycją jest niezbędne dla każdego nauczyciela i edukatora,, nie tylko dla uzupełnienia własnej wiedzy i kompetencji metodycznych, ale także jako etap rozwoju i autorefleksji.

Iwona Czaja-Chudyba

Goście spotkania

Gościem spotkania będzie dr Marcin Bogusławski – adiunkt w Katedrze Filozofii Współczesnej. Jego zainteresowania naukowe to filozofia humanistyki ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „nowej humanistyki”, posthumanizm, epistemologia historyczna.

Dydaktycznie korzysta z metody Warsztatów z Dociekań Filozoficznych czy Lego-Logos. Redaktor naczelny Internetowego Magazynu Filozoficznego Hybris, dla którego wraz z prof. Barbarą Tuchańską zredagował numer pt. Polish Philosophical Revisionists in Marxism finansowany przez MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Bloger, publicysta, recenzent. Jego hobby to opera, problematyka prawidłowej emisji głosu, gotowanie, jazda na rowerze

Spotkanie poprowadzi Krystian Karcz – nauczyciel etyki, filozofii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa. Założyciel największego wirtualnego pokoju nauczycielskiego – grupy „Nauczyciele filozofii i etyki” oraz strony Uczę filozofować na portalu Facebook, współautor książki „Filozofuj z dziećmi 2”, popularyzator filozofii, filozofowania oraz nowoczesnych metod nauczania.

Transmisja będzie dostępna na stronie.

Materiał: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 12 stycznia 2023 (czwartek) 17:00 - 00:00

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND