Szkolenie GEP: Czym jest gender and diversity mainstreaming, czyli o intersekcjonalności w życiu codziennym i badawczym

Miejsce wydarzenia: Składowa 43, 90-127 Łódź
Czas: 05 czerwca 2024 (środa) 09:00 - 13:00

Szkolenie dla studiujących i doktoryzujących się w ramach projektu GEP.

Korzyści

 • poznanie naukowego rozumienia terminów: płeć społeczno-kulturowa, różnorodność, intersekcjonalność, mainstreaming, perspektywa włączająca i wrażliwa na różnice; 
 • odpowiedź na pytanie, dlaczego włączanie kontekstu różnorodności i wielokulturowości w badaniach naukowych (np. pracach dyplomowych) jest ważna i potrzebna; 
 • praca z narzędziem "koło uprzywilejowania i władzy" (wheel of privilege and power) - autorefleksja nad własnym usytuowaniem społecznym, ekonomicznym i kulturowym; 
 • refleksja nad tym, jak przygotować pracę dyplomową albo innego rodzaju pracę akademicką w sposób wrażliwy na różnice; 
 • zapoznanie się z gender/diversity impact assessment - jak krok po kroku wykorzystać to narzędzie w studenckiej pracy badawczej czy zawodowej; 
 • wymiana doświadczeń z osobami zainteresowanymi problematyką wykluczenia i działaniami antydyskryminacyjnymi. 

 Program:  

 • gender/diversity mainstreaming w życiu codziennym i w nauce; 
 • znaczenie perspektywy płci w nauce - krótkie wprowadzenie do problematyki; 
 • intersekcjonalność w badaniach i w uniwersytecie - czym jest intersekcjonalna akademia; 
 • „koło uprzywilejowania i władzy" jako narzędzie rozmowy o wykluczeniu i nakładających się procesach dyskryminacji; 
 • GIA (Gender Impact Assessment) - narzędzie ułatwiające włączenie perspektywy płci i różnorodności do badań naukowych i prac dyplomowych. 

Warsztat ma na celu pokazanie, w jaki sposób można włączać perspektywę płci, różnorodności i intersekcjonalności w działania na uczelni, a przede wszystkim w badania naukowe (bez względu na dyscyplinę naukową). Ma charakter praktyczny polegający na zaznajomieniu osób uczestniczących z konkretnymi narzędziami (wypracowanymi w ramach międzynarodowych projektów badawczych) służącymi ocenie wpływu płci w planowaniu badań. Wprowadza także w problematykę gender mainstreamingu i intersekcjonalności, jak również wyjaśnia wymogi Komisji Europejskiej w tym względzie podczas aplikowania o środki finansowe.

Prowadzący: mgr Patrycja Chudzicka-Dudzik

Formularz rejestracyjny

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Składowa 43, 90-127 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 05 czerwca 2024 (środa) 09:00 - 13:00

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND