(webinar) Organizacja formalnego i nieformalnego uczenia się poza zajęciami

O ile przebieg zajęć dydaktycznych pozostaje w całości lub w większości pod kontrolą Nauczyciela Akademickiego, o tyle uczenie się w ramach pracy bieżącej najczęściej jest zależne od danego Studenta. W efekcie również skala wiedzy, zaobserwowanych zjawisk czy wniosków zależy często od nastawienia danego Studenta, jego indywidualnej sytuacji życiowej czy kreatywności. Jakie metody formalnego i nieformalnego uczenia się można zorganizować? W jaki sposób przygotować polecenia i materiały dydaktyczne wspomagające uczenie się? Jak weryfikować przebieg uczenia się oraz jego krótko- i długoterminowe efekty? Jak rozbudzić ciekawość Studentów? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w czasie webinaru.

Forma szkolenia

online - MS Teams

Terminy

Data i godziny: 25 czerwca 2024 (wtorek) 13:00 - 14:15