Wykład dr Marii Lihus: The 1990s as a Liminal Space in Ukrainian Women’s Cinema: Expectations and Reflections

Miejsce wydarzenia: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Czas: 27 maja 2024 (poniedziałek) 17:00 - 18:30

Katedra Filmu i Mediów Audiowizualnych UŁ zaprasza na anglojęzyczny wykład dr Marii Lihus pt. „The 1990s as a Liminal Space in Ukrainian Women’s Cinema: Expectations and Reflections”.

Lata dziewięćdziesiąte XX wieku to przełomowy okres w historii Ukrainy: społeczeństwo doświadczało historycznego optymizmu po odzyskaniu niepodległości w roku 1991, czemu towarzyszyły jednak niepokoje i obawy związane z upadkiem systemu sowieckiego, stagnacją ekonomiczną i wyzwaniami niepewnej przyszłości. W okresie tym odbudowa pamięci zbiorowej wydobyła na powierzchnię osiągnięcia narodowe, wymazywane uprzednio przez władze sowieckie i traumy XX wieku. Sowiecka mitologia nadal oddziaływała silnie, pamięć była więc spolaryzowana. Te różniące się wizje lat dziewięćdziesiątych jako okresu nadziei i nostalgii znalazły odzwierciedlenie w sztuce ukraińskiej, szczególnie w kinie kobiecym powstającym zarówno w tamtych czasach, jak i tworzonym przez nowe pokolenie reżyserek w latach dwudziestych naszego wieku. Filmy Kiry Muratowej (Trzy historie, 1997; List do Ameryki, 1999) i Iryny Ciłyk (Kamień. Papier. Granat, 2022) stanowią istotne źródła artystyczne, dzięki którym można badać kulturowe znaczenie lat dziewięćdziesiątych w tworzeniu i ewolucji zbiorowych reprezentacji ukraińskiej tożsamości narodowej.

O prelegentce:
Dr Mariia Lihus uzyskała doktorat na Kijowskim Uniwersytecie Narodowy im. Tarasa Szewczenki w roku 2021, a obecnie wykłada w Katedrze Badań Kulturowych na Narodowym Uniwersytecie „Akademia Kijowsko-Mohylańska”. Między rokiem 2022 a 2023 odbywała staż podyplomowy w Laboratorium Kina i Filozofii na Universidade Nova de Lisboa w Portugalii. Odbyła też wizytę studyjną na FernUniversität w Hagen w Niemczech. Jej zainteresowania naukowe obejmują perfomatywizm, badania kulturowe oraz kino ukraińskie i jego historię.

Wydarzenie odbędzie się w auli A2. 

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 27 maja 2024 (poniedziałek) 17:00 - 18:30

  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB
  • ND